Одбор за културу и јавно информисање

Одбор за културу и јавно информисање разматра предлоге одлука и општих аката и друга питања која се односе на развој и унапређивање система јавног информисања и радиодифузије, разматра садржину интернет странице Скупштине, разматра питања која се односе на обавештавање јавности о раду Скупштине и друга питања из ове области, на уређивање и заштиту јавног интереса грађана АП Војводине и питања која се односе на рад јавних гласила на језицима националних мањина - националних заједница, предлаже Скупштини чланове акционарског друштва сразмерно учешћу у капиталу, разматра питања која се односе на рад Покрајинској јавног медијског сервиса - РТВ. Одбор разматра питања обезбеђивања услова за јавно обавештавање и на језицима народа и националних мањина - националних заједница у Покрајини. Одбор разматра предлоге одлука и општих аката и предлоге програма развоја делатности у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности и друга питања у области коришћења, унапређивања и управљања културним добрима, разматра Програм културног развоја АП Војводине, разматра предлоге одлука и општих аката и друга питања значајна за обезбеђивање развоја културе припадника мањинских националних заједница, разматра предлоге за утврђивање мреже библиотека.

Чланови одбора

 1. Јована Меденица, Председник
 2. Урош Бајић
 3. Бојан Марјановић
 4. Иван Младеновић
 5. Данијела Обрадовић
 6. Марица Пушкаш
 7. Јасмина Стевановић
 8. Павел Сурови
 9. Бранко Ћурчић
 10. Каролина Хуђик
 11. Роберт Шебек

Секретар Одбора: Бојана Балаћ

Тел: +381 21 487-4143

e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs