Одбор за представке и предлоге

Одбор за представке и предлоге разматра представке и предлоге који се упућују Скупштини и предлаже надлежним органима мере и активности за решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава подносиоце, разматра извештаје о раду комисија за представке и жалбе локалних самоуправа у Покрајини и друга питања из области представки и предлога значајна за решавање проблема грађана у Покрајини.
О својим запажањима поводом представки и предлога Одбор обавештава Скупштину на њен захтев или по сопственој иницијативи.

Чланови одбора

 1. Дејана Крсмановић, Председник
 2. Мирослав Бошковић
 3. Милан Васиљевић
 4. Милaн Ђукић
 5. Драгана Завалић
 6. Бојaна Јелић
 7. Жаклина Радић Крстић
 8. Александра Соколовић
 9. Владимир Соро
 10. Миливоје Тодоровић
 11. Немања Шарчевић

Секретар Одбора: Весна Буквић

Тел: +381 21 487-4153

e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs