Odbor za predstavke i predloge

Odbor za predstavke i predloge razmatra predstavke i predloge koji se upućuju Skupštini i predlaže nadležnim organima mere i aktivnosti za rešavanje pitanja iznetih u njima i o tome obaveštava podnosioce, razmatra izveštaje o radu komisija za predstavke i žalbe lokalnih samouprava u Pokrajini i druga pitanja iz oblasti predstavki i predloga značajna za rešavanje problema građana u Pokrajini.
O svojim zapažanjima povodom predstavki i predloga Odbor obaveštava Skupštinu na njen zahtev ili po sopstvenoj inicijativi.

 

Članovi odbora

 1. Goran Gonđa, Predsednik
 2. Sanja Žigić, Zamenik predsednika
 3. Jovanka Čolak-Kiralj
 4. Marko Karanfilović
 5. Dušan Korać
 6. Vojislav Kulačanin
 7. Marko Marić
 8. Goran Paunović
 9. Zdravko Simić
 10. Saša Šućurović
 11. Aleksandar Zelenski

Sekretar odbora: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs