Odbor za predstavke i predloge

Odbor za predstavke i predloge razmatra predstavke i predloge koji se upućuju Skupštini i predlaže nadležnim organima mere i aktivnosti za rešavanje pitanja iznetih u njima i o tome obaveštava podnosioce, razmatra izveštaje o radu komisija za predstavke i žalbe lokalnih samouprava u Pokrajini i druga pitanja iz oblasti predstavki i predloga značajna za rešavanje problema građana u Pokrajini.
O svojim zapažanjima povodom predstavki i predloga Odbor obaveštava Skupštinu na njen zahtev ili po sopstvenoj inicijativi.

Članovi odbora

 1. Dejana Krsmanović, Predsednik
 2. Miroslav Bošković
 3. Milan Đukić
 4. Bojana Jelić
 5. Žaklina Radić Krstić
 6. Nemanja Šarčević
 7. Aleksandra Sokolović
 8. Vladimir Soro
 9. Milivoje Todorović
 10. Milan Vasiljević
 11. Dragana Zavalić

Sekretar Odbora: Vesna Bukvić

Tel: +381 21 487-4153

e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs