Одбор за организацију управе и локалну самоуправу

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу разматра предлоге одлука и општих аката, као и друга питања у области организације, унапређења рада органа покрајинске управе; Покрајинског омбудсмана, имовине Покрајине; изборног система у Покрајини; службене употребе језика и писма. Одбор прати и анализира стање у области локалне самоуправе и међуопштинске сарадње; разматра мере и програме развоја којима се подстиче изградња система локалне самоуправе; подстиче међуопштинско повезивање; разматра питања у области регионалног развоја и оснивања Регионалних развојних агенција и друга питања из ове области.

Чланови одбора

 1. Ника Петровић, Председник
 2. др Даниел Бабић
 3. Милан Беара
 4. Дарко Богосављевић
 5. Предраг Вуковић
 6. Александар Мандић
 7. Нада Мандић
 8. Илија Пирков
 9. Љиљана Плазачић
 10. Бранислав Ристивојевић
 11. Саша Шућуровић

Секретар Одбора: Душко Радаковић

Тел: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs