Одбор за организацију управе и локалну самоуправу

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу разматра предлоге одлука и општих аката, као и друга питања у области организације, унапређења рада органа покрајинске управе; Покрајинског омбудсмана, имовине Покрајине; изборног система у Покрајини; службене употребе језика и писма. Одбор прати и анализира стање у области локалне самоуправе и међуопштинске сарадње; разматра мере и програме развоја којима се подстиче изградња система локалне самоуправе; подстиче међуопштинско повезивање; разматра питања у области регионалног развоја и оснивања Регионалних развојних агенција и друга питања из ове области.

Чланови одбора

 1. Милан Васиљевић, Председник
 2. Александар Мандић, Заменик председника
 3. Милан Беара
 4. Маја Витман
 5. Иван Грујин
 6. Љиљана Гусић
 7. Игор Ковачић
 8. Маја Мићић
 9. др Виктор Молнар
 10. Ненад Радмановић
 11. Јасна Шпрох

Секретар Одбора: Душко Радаковић

Тел: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs