Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu razmatra predloge odluka i opštih akata, kao i druga pitanja u oblasti organizacije, unapređenja rada organa pokrajinske uprave; Pokrajinskog ombudsmana, imovine Pokrajine; izbornog sistema u Pokrajini; službene upotrebe jezika i pisma. Odbor prati i analizira stanje u oblasti lokalne samouprave i međuopštinske saradnje; razmatra mere i programe razvoja kojima se podstiče izgradnja sistema lokalne samouprave; podstiče međuopštinsko povezivanje; razmatra pitanja u oblasti regionalnog razvoja i osnivanja Regionalnih razvojnih agencija i druga pitanja iz ove oblasti.

Članovi odbora

 1. Milan Vasiljević, Predsednik
 2. Aleksandar Mandić, Zamenik predsednika
 3. Milan Beara
 4. Ivan Grujin
 5. Ljiljana Gusić
 6. Igor Kovačić
 7. Maja Mićić
 8. dr Viktor Molnar
 9. Nenad Radmanović
 10. Jasna Šproh
 11. Maja Vitman

Sekretar Odbora: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs