Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu razmatra predloge odluka i opštih akata, kao i druga pitanja u oblasti organizacije, unapređenja rada organa pokrajinske uprave; Pokrajinskog ombudsmana, imovine Pokrajine; izbornog sistema u Pokrajini; službene upotrebe jezika i pisma. Odbor prati i analizira stanje u oblasti lokalne samouprave i međuopštinske saradnje; razmatra mere i programe razvoja kojima se podstiče izgradnja sistema lokalne samouprave; podstiče međuopštinsko povezivanje; razmatra pitanja u oblasti regionalnog razvoja i osnivanja Regionalnih razvojnih agencija i druga pitanja iz ove oblasti.

Članovi odbora

 1. Nika Petrović, Predsednik
 2. dr Daniel Babić
 3. Milan Beara
 4. Darko Bogosavljević
 5. Nada Mandić
 6. Aleksandar Mandić
 7. Ilija Pirkov
 8. Ljiljana Plazačić
 9. Branislav Ristivojević
 10. Saša Šućurović
 11. Predrag Vuković

Sekretar Odbora: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs