Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврђује истоветност текстова прописа, одлука и општих аката које доноси Скупштина на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком и о томе обавештава Скупштину.
Одбор образује пододборе за језике националних мањина-националних заједница.

Чланови одбора

 1. Борислав Антонић, Председник
 2. Александар Бубало , Заменик председника
 3. Александра Берић
 4. Јан Бртка
 5. Иштван Добо
 6. Александар Зиројевић
 7. Илија Маравић
 8. Нада Милановић
 9. Александар Оџић
 10. Дејан Панић
 11. Ладислав Томић

Секретар Одбора: Светлана Попадић-Лежимирац

Тел: +381 21 487-4314

e-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs