Statistika

Prikazani podaci se odnose na strukturu poslanika prema rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine i promenama koje su usledile naknadno.

Podaci se kontinuirano ažuriraju skladno službenim promenama u strukturi poslanika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


Pregled poslanika u Skupštini AP Vojvodine po polu