Статистика

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 24. априла 2016. године и променама које су уследиле накнадно.

Подаци се континуирано ажурирају складно службеним променама у структури посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


Преглед посланика у Скупштини АП Војводине по општини становања


ОпштинаБрој посланика
Ада3
Алибунар1
Апатин1
Бачка Паланка3
Бачка Топола2
Бачки Петровац1
Бела Црква1
Бечеј1
Врбас3
Вршац1
Житиште1
Зрењанин11
Инђија1
Ириг1
Кањижа1
Кикинда3
Ковин1
Кула2
Нова Црња1
Нови Бечеј3
Нови Сад33
Опово1
Оџаци3
Панчево5
Петроварадин4
Рума2
Сента1
Сечањ2
Сомбор5
Србобран2
Сремска Митровица2
Сремски Карловци1
Стара Пазова1
Суботица9
Темерин2
Тител1
Чока1
Шид3