Статистика

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 01. јула 2020. године и променама које су уследиле накнадно.

Подаци се континуирано ажурирају складно службеним променама у структури посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


Преглед посланика у Скупштини АП Војводине по општини становања


ОпштинаБрој посланика
Ада1
Апатин3
Бач2
Бачка Паланка4
Бачка Топола1
Бачки Петровац2
Бела Црква1
Бечеј2
Врбас1
Вршац2
Жабаљ1
Житиште3
Зрењанин7
Инђија2
Ириг1
Кањижа2
Кикинда3
Ковачица1
Ковин1
Кула1
Мали Иђош1
Нова Црња2
Нови Бечеј2
Нови Сад33
Опово1
Оџаци3
Панчево7
Петроварадин1
Пећинци1
Пландиште1
Рума3
Сента2
Сомбор5
Србобран1
Сремска Митровица4
Стара Пазова2
Суботица6
Темерин1
Тител1
Шид2