Статистика

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра и 30. децембра 2023. године и променама које су уследиле накнадно.

Подаци се континуирано ажурирају складно службеним променама у структури посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


Преглед посланика у Скупштини АП Војводине по општини становања


ОпштинаБрој посланика
Ада1
Алибунар1
Апатин1
Бачка Паланка3
Бачки Петровац1
Беочин1
Бечеј2
Врбас2
Вршац2
Жабаљ1
Зрењанин7
Инђија2
Кањижа2
Кикинда4
Кула2
Мали Иђош1
Нова Црња1
Нови Бечеј1
Нови Сад39
Опово1
Оџаци1
Панчево9
Петроварадин1
Пећинци1
Пландиште1
Рума2
Сента3
Сомбор4
Сремска Митровица5
Стара Пазова4
Суботица9
Темерин1
Тител3
Шид1