Статистика

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 01. јула 2020. године и променама које су уследиле накнадно.

Подаци се континуирано ажурирају складно службеним променама у структури посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


Преглед посланика у Скупштини АП Војводине по општини становања


ОпштинаБрој посланика
Ада1
Апатин3
Бач1
Бачка Паланка3
Бачка Топола1
Бачки Петровац2
Бела Црква1
Бечеј3
Врбас1
Вршац2
Жабаљ1
Зрењанин7
Инђија4
Кањижа2
Кикинда3
Ковачица1
Ковин1
Кула2
Мали Иђош1
Нова Црња2
Нови Бечеј1
Нови Сад34
Опово1
Оџаци2
Панчево7
Петроварадин3
Пећинци1
Пландиште1
Рума3
Сента2
Сомбор4
Србобран1
Сремска Митровица4
Стара Пазова2
Суботица6
Темерин1
Тител2
Шид3