Информатор о раду

Информатор о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијма од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, бр. 68/2010).

Информатор садржи податке који су битни за информисање јавности о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине и за остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Контакт

Тел: +381 21 487-4052

имејл: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Информатор Скупштине Аутономне покрајине Војводине можете преузети:

Информатор о раду

Архива:

Информатор, сазив 2016-2020

Информатор, сазив 2012-2016

Информатор, сазив 2008-2012

Информатор, сазив 2004-2008