Ovlašćenja i dužnosti predsednika Skupštine

Prema Poslovniku o radu Skupštine AP Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine”, broj 60/2018-prečišćen tekst), predsednik Skupštine ima sledeća ovlašćenja i dužnosti:

 • predstavlja Skupštinu;
 • raspisuje izbore za poslanike;
 • saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
 • saziva sastanke Kolegijuma Skupštine i predsedava sastancima;
 • predsedava sednicama Skupštine;
 • stara se o redu na sednicama i o primeni Poslovnika o radu;
 • stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela;
 • potpisuje akte koje je donela Skupština;
 • određuje predstavnike Skupštine u pojedinim reprezentativnim prilikama;
 • prihvata pokroviteljstva u ime Skupštine;
 • vrši druge poslove utvrđene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom o radu.