Poslanici

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu s zakonom odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, nespojive s funkcijom poslanika, ako mu prestane prebivalište na teritoriji pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat poslanika kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi sa koje je izabran. Taj mandat se dodeljuje sledećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Lista poslanika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Nataša Ademi
 2. Darko Bađok
 3. dr Bojan Bagi
 4. Verka Bagić
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Ljubica Bertović
 8. Jelena Borovac
 9. Nenad Borović
 10. Miroslav Bošković
 11. Milica Božić
 12. Mihailo Brkić
 13. Aleksandar Bubalo
 14. Miodrag Bulajić
 15. Hajnalka Buranj
 16. Slobodan Čikić
 17. Gizela Crkvenjakov
 18. Branko Ćurčić
 19. Aleksandra Đanković
 20. Zlata Đerić
 21. Dobrosav Dević
 22. Ištvan Dobo
 23. Predrag Dragojević
 24. Milan Đukić
 25. Aleksandar Đurđev
 26. Vladimir Đurović
 27. Dalibor Forgić
 28. Predrag Ginculj
 29. Branislav Grubački
 30. Ivan Grujin
 31. Ljiljana Gusić
 32. Mišo Gvoić
 33. Stanislava Hrnjak
 34. Karolina Huđik
 35. dr Ružica Igić
 36. prof. dr Miroslav Ilić
 37. prof. dr Goran Ivančević
 38. Bojan Jankulović
 39. Bojana Jelić
 40. Jelena Jovanović
 41. dr Radivoje Jovović
 42. Balint Juhas
 43. Mile Jurkić
 44. Rajko Kapelan
 45. Robert Konja
 46. Matija Kovač
 47. Daniel Kovačić
 48. Igor Kovačić
 49. Svetlana Kozić
 50. Dejana Krsmanović
 51. Dejan Kulja
 52. Snežana Lazić
 53. Saša Levnajić
 54. Tatjana Ljubišić
 55. Veljko Mačar
 56. Tamara Maksić
 57. Aleksandra Maletić
 58. Aleksandar Mandić
 59. Marko Marić
 60. dr Nikolaje Marina
 61. Bojan Marjanović
 62. Jovana Medenica
 63. Danijela Mićević
 64. Maja Mićić
 65. Stanka Mihajlov
 66. Duško Mihelc
 67. Željka Milošević
 68. Nikolina Milovanović
 69. Ljubodrag Miščević
 70. Radmila Mitrović
 71. Ivan Mladenović
 72. dr Viktor Molnar
 73. Anđelka Nađ Nemedi
 74. Boris Novaković
 75. Danijela Obradović
 76. Dejan Panić
 77. Ana-Marija Pinter
 78. Marica Puškaš
 79. Stanko Pužić
 80. Tanja Raca
 81. Žaklina Radić Krstić
 82. Nenad Radmanović
 83. Milorad Radojević
 84. Saška Radujkov
 85. Bojan Rašić
 86. prof. dr Branislav Ristivojević
 87. Miroslav Rodić
 88. Dragan Samardžić
 89. Nemanja Šarčević
 90. Robert Šebek
 91. Marko Šijan
 92. Slavica Škrbić
 93. Aleksandra Sokolović
 94. Vladimir Soro
 95. mr Miroslav Španović
 96. Jasna Šproh
 97. Dmitar Stanišić
 98. Aleksandra Stankov
 99. Jasmina Stevanović
 100. Igor Stojkov
 101. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 102. Mia Strajin
 103. Milan Subotin
 104. Pavel Surovi
 105. Ivan Tešić
 106. Sonja Todorović
 107. Milivoje Todorović
 108. Neda Tomašević
 109. Milica Tomić
 110. Miloš Tubić
 111. Milan Turanjanin
 112. Milan Vasiljević
 113. Gabriela Visinger Milutinović
 114. Maja Vitman
 115. Milan Vlaisavljević
 116. Tatjana Voskresenski
 117. Dragana Zavalić
 118. Nemanja Zavišić
 119. Aleksandar Zirojević
 120. Damir Zobenica