Poslaničke grupe

U Skupštini može da se obrazuje poslanička grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe. Poslaničku grupu čine poslanici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana. Poslaničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju poslanici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili grupe građana.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe. Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe, koje zamenjuju predsednika u slučaju odsutnosti.

Poslanička grupa, putem svog predsednika, ima pravo da podnosi predlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice skupštine i odbora, da na predlog odluke, drugog propisa i opšteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vrši druge poslove utvrđene poslovnikom.

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine jesu:

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa


Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“

 1. Dmitar Stanišić, Predsednik
 2. Saša Levnajić, Zamenik predsednika
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Aleksandra Berić
 8. Darko Bogosavljević
 9. Nenad Borović
 10. Milica Božić
 11. Aleksandar Bubalo
 12. Miodrag Bulajić
 13. Aleksandar Bundalo
 14. Slobodan Čikić
 15. Momo Čolaković
 16. Gizela Crkvenjakov
 17. Miloš Davidović
 18. Aleksandar Đedovac
 19. Igor Dereta
 20. Novo Dovedan
 21. Milan Đukić
 22. Aleksandar Đurđev
 23. Vesna Furundžić
 24. Milan Garašević
 25. Predrag Ginculj
 26. Stanislava Hrnjak
 27. Bojana Jelić
 28. Jelena Jovanović
 29. Milica Jurić
 30. Matija Kovač
 31. Sanja Kovačević
 32. Dejana Krsmanović
 33. Biljana Krušić
 34. Stojanka Lekić
 35. Aleksandra Maletić
 36. Aleksandar Mandić
 37. Nada Mandić
 38. Ilija Maravić
 39. Marko Marić
 40. Jovana Medenica
 41. Stanka Mihajlov
 42. Nada Milanović
 43. Đorđe Milićević
 44. Miloš Milovanović
 45. Ljubodrag Miščević
 46. Radmila Mitrović
 47. Tatjana Nikolić
 48. Dejan Panić
 49. Nika Petrović
 50. Predrag Petrović
 51. Ljiljana Plazačić
 52. Suzana Pronić
 53. dr Goran Puzić
 54. Žaklina Radić Krstić
 55. Bojan Rašić
 56. Miroslav Rodić
 57. Ivana Rosić
 58. Snežana Sedlar
 59. Nada Ševo
 60. Marko Šijan
 61. Vladimir Soro
 62. mr Miroslav Španović
 63. Jasmina Stevanović
 64. Igor Stojkov
 65. Mia Strajin
 66. Danica Stričević
 67. Milan Subotin
 68. Pavel Surovi
 69. Ivan Tešić
 70. Vesna Tomić
 71. Latinka Vasiljković
 72. Milan Vlaisavljević
 73. Rajka Vujović
 74. Predrag Vuković
 75. Nemanja Zavišić
 76. Aleksandar Zirojević
 77. Damir Zobenica

Sekretar poslaničke grupe: Darko Marić

Tel: +381 21 487-4165

imejl: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija"

 1. Boris Novaković, Predsednik
 2. Željka Milošević, Zamenik predsednika
 3. mr Svetlana Babić
 4. dr Daniel Babić
 5. Miroslav Bošković
 6. Jan Brtka
 7. Miroslav Čeman
 8. Aleksandra Đanković
 9. Smiljana Glamočanin Varga
 10. dr Goran Latković
 11. Jelena Lopušina
 12. Željko Malušić
 13. Nataša Zlatković

Sekretar poslaničke grupe: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel: +381 21 487-4314

imejl: pgsps-js@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Savez vojvođanskih Mađara –Ištvan Pastor“

 1. dr Bojan Bagi, Predsednik
 2. Ilija Pirkov, Zamenik predsednika
 3. Hajnalka Buranj
 4. Laslo Čikoš
 5. Ištvan Dobo
 6. Eva Dubac
 7. Karolina Huđik
 8. Karolj Kovač
 9. dr Imre Nađ
 10. Ištvan Pastor
 11. Ana-Marija Pinter

imejl: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“

 1. Branislav Bogaroški, Predsednik
 2. Aleksandar Odžić, Zamenik predsednika
 3. Nenad Čanak
 4. mr Dejan Čapo
 5. Nataša Lalić
 6. Saša Šućurović

Sekretar poslaničke grupe: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

imejl: pgvf@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“

 1. doc. dr Goran Ivančević, Predsednik
 2. Vladislav Živanović, Zamenik predsednika
 3. Duško Kočalka
 4. Novak Maksimović
 5. Dejan Vuković

Sekretar poslaničke grupe: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

imejl: pgpoks@skupstinavojvodine

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

 1. dr Ružica Igić
 2. Đurađ Jakšić
 3. Vojislav Kulačanin
 4. dr Marina Nedeljković
 5. Branislav Ristivojević
 6. Aleksandar Smiljanić
 7. Ladislav Tomić
 8. Miloš Tubić