Potpredsednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Potpredsednik Skupštine pomaže predsedniku Skupštine u obavljanju poslova iz njegovog delokruga i obavlja poslove koje mu predsednik poveri.

Predsednika Skupštine, u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, zamenjuje potpredsednik koga predsednik Skupštine odredi, a ukoliko ga predsednik Skupštine ne odredi, zamenjuje ga najstariji potpredsednik, ako Skupština ne odluči da ga zamenjuje neki drugi potpredsednik.

Potpredsednik Nemanja Zavišić

Potpredsednik Damir Zobenica

Potpredsednica Aleksandra Maletić

Potpredsednik Boris Novaković