Потпредседник Борис Новаковић

Борис Новаковић је изабран за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине на првој седници Скупштине, одржаној 25. априла 2024. године.

Члан је Социјалистичке партије Србије и члан посланичке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) - Јединствена Србија (ЈС)” у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

Дужности у Скупштини

  • потпредседник Скупштине Аутономне покрајине Војводинe. 

Биографија

Рођен је у Тузли, 15. октобра 1989. године.

Основну школу, прва два разреда је похађао у основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Суботици, а остатак школовања у основној школи „Свети Сава“ у Модричи. Гимназију је завршио у Средњошколском центру „Јован Цвијић“ у Модричи. Основне и мастер студије завршио је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Финансије, банкарство и осигурање и стекао звање мастер економиста 2015. године.

Током студија активно је учествовао у раду студентских организација као оснивач и председник. Такође, био је члан Студентског парламента Економског факултета у Суботици у неколико  мандата, председник Студентског парламента, члан Наставно-научног већа, члан Савета и студент продекан Економског факултета у Суботици. Један мандат био је председник Студентског парламента и члан Сената Универзитета у Новом Саду као и члан Скупштине СКОНУС-а.

Професионалну каријеру почиње 2015. године  у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на пословима финансијске оперативе, а од 2018. године је обављао послове као шеф одељења за финансијске и рачуноводствене послове. Био је члан Надзорног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад из реда запослених.Од 2024. године ради  у ЈП Србијагас.

У мандату Скупштине АПВ од 2020. до 2023. обављао је функцију председника Посланичке групе Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија и био члан административног и одбора за омладину и спорт Скупштине АПВ. Такође, током мандата био је и заменик председника Посланичке групе пријатељства са Скупштином Републике Српске.

Активно се политиком бави од 2013. године, најпре као омладински активиста, затим као председник Социјалистичке омладине Србије у Војводини и секретар Социјалистичке омладине Србије. Члан је Главног одбора СПС  и потпредседник Покрајинског одбора Социјалистичке партије Србије у Војводини.

Положио је Државни стручни испит за рад у органима државне управе, стекао сертификат за имплементацију система Финансијског управљања и контроле, сертификат основног познавања берзанског пословања као и сертификат о стеченим знањима у области лидерства, комуникације, преговарања и лобирања.

Поред матерњег, српског језика, говори енглески језик.

Ожењен је и отац једног детета.


Контакт

имејл: novakovicb@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија