Potpredsednik Boris Novaković

Boris Novaković je izabran za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na prvoj sednici Skupštine, održanoj 25. aprila 2024. godine.

Član je Socijalističke partije Srbije i član poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije (SPS) - Jedinstvena Srbija (JS)” u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Dužnosti u Skupštini

  • potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Biografija

Rođen je u Tuzli, 15. oktobra 1989. godine.

Osnovnu školu, prva dva razreda je pohađao u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Subotici, a ostatak školovanja u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Modriči. Gimnaziju je završio u Srednjoškolskom centru „Jovan Cvijić“ u Modriči. Osnovne i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na studijskom programu Finansije, bankarstvo i osiguranje i stekao zvanje master ekonomista 2015. godine.

Tokom studija aktivno je učestvovao u radu studentskih organizacija kao osnivač i predsednik. Takođe, bio je član Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta u Subotici u nekoliko  mandata, predsednik Studentskog parlamenta, član Nastavno-naučnog veća, član Saveta i student prodekan Ekonomskog fakulteta u Subotici. Jedan mandat bio je predsednik Studentskog parlamenta i član Senata Univerziteta u Novom Sadu kao i član Skupštine SKONUS-a.

Profesionalnu karijeru počinje 2015. godine  u Domu zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na poslovima finansijske operative, a od 2018. godine je obavljao poslove kao šef odeljenja za finansijske i računovodstvene poslove. Bio je član Nadzornog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad iz reda zaposlenih.Od 2024. godine radi  u JP Srbijagas.

U mandatu Skupštine APV od 2020. do 2023. obavljao je funkciju predsednika Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije-Jedinstvena Srbija i bio član administrativnog i odbora za omladinu i sport Skupštine APV. Takođe, tokom mandata bio je i zamenik predsednika Poslaničke grupe prijateljstva sa Skupštinom Republike Srpske.

Aktivno se politikom bavi od 2013. godine, najpre kao omladinski aktivista, zatim kao predsednik Socijalističke omladine Srbije u Vojvodini i sekretar Socijalističke omladine Srbije. Član je Glavnog odbora SPS  i potpredsednik Pokrajinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Vojvodini.

Položio je Državni stručni ispit za rad u organima državne uprave, stekao sertifikat za implementaciju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, sertifikat osnovnog poznavanja berzanskog poslovanja kao i sertifikat o stečenim znanjima u oblasti liderstva, komunikacije, pregovaranja i lobiranja.

Pored maternjeg, srpskog jezika, govori engleski jezik.

Oženjen je i otac jednog deteta.


Kontakt

imejl: novakovicb@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija