Potpredsednik Nemanja Zavišić

Nemanja Zavišić je izabran za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na prvoj sednici Skupštine, održanoj 31. jula 2020. godine.

Član je Srpske napredne stranke i član poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.” u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Dužnosti u Skupštini

  • potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 


Biografija

Rođen je u Vrbasu, 04. maja 1992. godine.

Osnovne akademske studije prava završio je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova, sa visokom prosečnom ocenom.  Godine 2017. diplomirao je na master akademskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,80 i stekao zvanje master pravnik. Tokom studija praksu je obavljao u Policijskoj upravi i Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Od 2016. do 2019. godine bio je zaposlen u advokatskoj kancelariji u Vrbasu.

Pravosudni ispit položio 2020. godine. 

Na prvu političku funkciju stupa nakon lokalnih izbora u Vrbasu 2017. godine, kada postaje odbornik u Skupštini opštine Vrbas i predsednik Mandatno – imunitetne komisije, i na tim funkcijama ostaje do prestanka mandata 2020. godine.    

Predsednik je Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad od 2019. godine.

Kao član omladine Srpske napredne stranke pohađao je veliki broj seminara, treninga i edukacija iz oblasti političkog liderstva i aktivizma, veština komunikacija i pregovaranja. 

Sa uspehom je završio dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ u organizaciji Beogradske otvorene škole i Fondacije Konrad Adenauer, zatim dvosemestralni program „Napredno liderstvo u politici“ u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta, seminare „Regionalna škola demokratije“ i „Strategija izborne kampanje“ u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, seminar „Izazovi populizma“ u organizaciji Hans Zajdel Fondacije, kao i program „Unapređenja interne i eksterne komunikacije u lokalnim skupštinama“ pod pokroviteljstvom UNDP.

Decembra 2018. godine na poziv organizacije „Friends of Europe“ učestvovao je kao predstavnik mladih iz Srbije na Balkanskom Samitu mladih političkih lidera „EU-Western Balkans:  Enlargement, integration and challenge of transformation“ održanom u Briselu.

Uz maternji srpski jezik, govori tečno engleski jezik, a trenutno uči nemački jezik.

Oženjen je, otac dvoje dece.


Kontakt

imejl: nzavisic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134; 487-4124

Faks: +381 21 456-107

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija