Председник Скупштине

Председник Скупштине АПВ 

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине јесте Иштван Пастор, изабран за председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине на првој седници 31. јула 2020. године.

Члан је политичке странке Савез војвођанских Мађара и члан посланичке групе „Vajdasági Magyar Szövetség –  Pásztor István  –Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор” у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.


Дужности у Скупштини

  • Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине


Биографија

Иштван Пастор рођен је 20. августа 1956. године у Новом Кнежевцу.

Иштван Пастор (Pásztor István) члан је Савеза војвођанских Мађара од оснивања, 1995. године, а од 2007.  је председник странке.

У периоду 1992.- 2000. био је одборник у Скупштини општине Суботица,  а у мандату 1996–2000. и савезни посланик у Савезној скупштини СРЈ;  од 1999. до 2002. године члан привременог Националног савета мађарске националне мањине и председник извршног одбора;  од 2000. до 2008. године покрајински секретар за приватизацију, предузетништво и мала и средња предузећа, а од 2008. до 2012. покрајински секретар за привреду; у два мандата био је потпредседник Извршног већа АП Војводине. Након изборâ 2012. године изабран је за посланика у Скупштини АП Војводине по већинском систему  и изабран за председника Скупштине АП Војводине. 2016. године на изборима за посланике у Скупштину АП Војводине поново је изабран за посланика и по други пут за председника Скупштине АП Војводине.

Вођен етиком одговорности, на функцији председника успео је да сачува дигнитет Скупштине Аутономне покрајине Војводине, да промовише политичку културу дијалога и демонстрира способност уважавања различитих политичких гледишта, да очува дух поштовања, једнакости и праведности спрам свих посланика у Скупштини АП Војводине. 

Иштван Пастор представља и стара се о раду Скупштине АП Војводине у најбољој политичкој традицији консензуалне политичке културе и промовише вредности заједничког живота и интеркултуралних политикâ, као опште добро Аутономне покрајине Војводине. Руководећи се све време политичким принципом, да без институционалне заштите права припадника националних мањина не можемо говорити о јачању владавине права и консолидацији демократских институција. 

На функцији председника Скупштине, Иштван Пастор је дугогодишњу посвећеност питањима привредног развоја Војводине наставио да развија кроз јачање политикa међурегионалне партнерске прекограничне сарадње, посебно водећи рачуна о потребама војвођанских локалних самоуправа.

 

Контакт

имејл: ipasztor@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4102

Факс: +381 21 422-277

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија