Закључна запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

"Државна делегација Републике Србије представила је Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (2013-2018), у Женеви, 28. фебруара 2019. године, на 72. заседању Комитета за елиминисање дискриминације жена. Након претходног  разматрања државног и алернативних извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је  8. марта 2019. године усвојио и Закључна запажања (CEDAW/C/SRB/СО/4).

Република Србија je, као држава чланица, у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја првенствено усмери пажњу на реализацију конкретних препорука из наведених закључних запажања са посебном пажњом на ставове у приоритетним препорукама о чијем спровођењу је потребно известити Комитет до марта 2021. године." *

Закључна запажања у вези са Четвртим периодичном извештајем Републике Србије

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia

*Преузето са https://www.minljmpdd.gov.rs/