Сазив 2008-2012
Број седнице: 2
Датум одржавања: 16. 07. 2008.

На основу члана 29. став 1. Статута Аутономне Покрајине Војводине

Сазивам
другу седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати после завршетка прве седнице Скупштине АП Војводине
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 16. јул 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор