Сазив 2008-2012
Број седнице: 3
Датум одржавања: 16. 07. 2008.
Записник

са Треће седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 16. јула 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 18,05 часова.

Седницом Скупштине је председавао Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присуствује 103 посланика.

Председавајући је предложио дневни ред за трећу седницу Скупштине:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова "за" утврдила дневни ред треће седнице Скупштине.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АП ВОЈВОДИНЕ

Статутом Аутономне Покрајине Војводине, чланом 37. и чланом 192. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине утврђено је да кандидата за председника Извршног већа предлаже најмање 30 посланика Скупштине.

Проф. др Драгослав Петровић додатно је образложио поднети предлог за кандидата за председника Извршног већа АП Војводине.

На основу члана 194. Пословника, председавајући је о предложеном кандидату за председника Извршног већа отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, проф. др Драгослав Петровић, мр Томислав Богуновић, Лазар Марјански, Милан Ђукић, Маријана Четојевић, проф. др Милијан Поповић, Саша Сантовац, Борко Илић, Игор Мировић и Мирослав Кришан.

Председавајући је предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.

Пре приступања избору кандидата за председника Извршног већа, сходно члану 196. став 1. Пословника, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно. Председавајући је предложио да се о избору кандидата за председника Извршног већа АП Војводине гласа јавно.Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за" и 24 гласова "против" одлучила да се о избору кандидата за председника Извршног већа гласа јавно.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, гласало се прозивањем посланика (члан 196. став 2. Пословника). Кандидат за председника Извршног већа је изабран ако је за њега гласала већина од укупног броја посланика (члан 197. став 1. Пословника).

У гласању, председавајућем су помагали потпредседници Скупштине и секретар Скупштине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је већином гласова од укупног броја посланика и то са 86 гласова "за" и 28 гласова "против" за кандидата за председника Извршног већа изабран др Бојан Пајтић.

По члану 37. став 3. Статута Аутономне Покрајине Војводине и члану 198. Пословника Скупштине, др Бојан Пајтић је пред Скупштином изнео свој програм и предлажио чланове Извршног већа АП Војводине.

По члану 199. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, о програму кандидата за председника Извршног већа и предлогу чланова Извршног већа, председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Милорад Мирчић, Борко Илић, Горан Тајдић, Саша Сантовац, проф. др Милијан Поповић и Маја Седларевић, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да се о предлогу за председника, потпредседника и чланове Извршног већа одлучује у целини јавним гласањем, осим ако Скупштина не одлучи да се гласа тајно (члан 199. став 2. Пословника).

Пошто није било предлога да се гласа тајно, председавајући је ставио поднети Предлог за избор Извршног већа АП Војводине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је већином гласова од укупног броја посланика и то са 88 гласова "за" и 24 гласа "против" Скупштина донела

 

О Д Л У К У О ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

За председника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине изабран је:

ДР БОЈАН ПАЈТИЋ.

II

За потпредседникa Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за информације изабрана је:

АНА ТОМАНОВА-МАКАНОВА.

За потпредседникa Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за привреду изабран је:

ИШТВАН ПАСТОР.

За потпредседникa Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу изабран је:

ДР ЈАН САБО.

За потпредседникa Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине изабран је:

ДУШАН ЈАКОВЉЕВ.

III

За покрајинске секретаре који руководе покрајинским органима управе изабрани су:

 • ДАНИЕЛ ПЕТРОВИЋ, за покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
 • ДР ЗОЛТАН ЈЕГЕШ, за покрајинског секретара за образовање,
 • МИЛОРАД ЂУРИЋ, за покрајинског секретара за културу,
 • ДР АТИЛА ЧЕНГЕРИ, за покрајинског секретара за здравство,
 • МР ЈОВИЦА ЂУКИЋ, за покрајинског секретара за финансије,
 • ДР ТАМАШ КОРХЕЦ, за покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине,
 • ЈАДРАНКА БЕЉАН-БАЛАБАН, за покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу,
 • ДУШАНКА СРЕМАЧКИ, за покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство,
 • НОВКА МОЈИЋ, за покрајинског секретара за социјалну политику и демографију,
 • ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, за покрајинског секретара за науку и технолошки развој,
 • РАДОСЛАВ СТРИКОВИЋ, за покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине,
 • МОДЕСТ ДУЛИЋ, за покрајинског секретара за спорт и омладину,
 • МИРОСЛАВ ВАСИН, за покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова,
 • ДР СЛОБОДАН ПУЗОВИЋ, за покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа, чланови Извршног већа положили су пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику, потпредседницима и члановима Извршног већа АП Војводине у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 20,15 часова.