Saziv 2012-2016
Broj sednice: 46
Datum održavanja: 09. 07. 2015.
Zapisnik

sa 46. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 09. jula 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 19 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 101 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: Milan Ćuk, Predrag Amižić, prof. dr Pavle Budakov, dr Željko Vidović, Milan Vlaisavljević, Dragan Vulin, Srđan Zavišin, prof. dr Zoran Jeličić, Milenko Jovanov, Uroš Kandić, Robert Kolar, Neđeljko Konjokrad, Marko Marić, Ljubiša Milosavljević, Slavko Parać, Bogdan Laban, dr Lazar Račić i Branislav Filipov.
Sednici su prisustvovali potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je u skladu sa članom 87. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, predložio da se tačka:

- GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP“VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2014. GODINU, povuče iz predloženog Dnevnog reda za 46. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja Skupština je sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da Pokrajinska vlada nije, u Poslovnikom predviđenom roku, dostavila materijal u vezi sa situacijom na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu o kojoj je bilo reči na prošloj sednici i da ne postoji poslovnička mogućnost da Skupština takav materijal uvrsti u Dnevni red današnje sednice.
Predsedavajući je ukazao da je neophodno da Pokrajinska vlada preduzme mere iz svoje nadležnosti po tom pitanju, kao da i o tome izvesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu za 46. Sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

  1. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA UZBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2014. GODINU;
  2. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“NOVI SAD ZA 2014. GODINU;
  3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2014. GODINU;
  5. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2014. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2014. GODINU;
  8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ZA 2014. GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“ utvrdila dnevni red 46. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 4 i 5 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2014. GODINU;

Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu, na razmatranje.
Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2014. godinu.


2. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2014. GODINU;
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2014. godinu, na razmatranje.
Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali Branislav Knežević, Lajoš Paći, Ladislav Tomić i Nenad Borović.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“ i dva glasa „protiv“, prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2014. godinu.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Dejan Keresteš, Pavle Počuč, Miroslav Vasin, ovlašćeni predstavnik Pokrajinske vlade, potpredsednik i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Stojanka Lekić i Jovan Lazarov.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i 16 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu.

Predsedavajući je podsetio poslanike da su izglasali spojeni pretres po tačkama 4 i 5 utvrđenog Dnevnog reda 46. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2014. GODINU;
5. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2014. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2014. godinu, radi davanja saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2014. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.
Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2014. godinu, nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda i da da saglasnost na Završni račun.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju, Završni račun i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda i da donese Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.
Pošto je spojen pretres povodom tačaka 4 i 5, predsedavajući je otvorio pretres po navedenim tačkama dnevnog reda. U pretresu su učestvovali prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Lazar Čavić, Bore Kutić i dr Goran Latković.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2014. godinu na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova“za“prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2014. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Mata Matarić, Pavle Počuč i Jovan Lazarov.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova“za“ i 15 glasova“protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2014. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Marinika Tepić, pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, Pavle Počuč i dr Savka Stratijev.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za2 i sa 14 glasova“protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2014. godinu.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ZA 2014. GODINU;

Fond za podršku investicija u Vojvodini - „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i devet glasova „protiv“prihvatila Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“.

Nakon okončanja rada po Dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Pošto se nije bilo postavljenih poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 46. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 13,38 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.