Сазив 2016-2020
Број седнице: 1
Датум одржавања: 02. 06. 2016.

На основу члана 33. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 20/2014) и члана 4. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 37/2014 и 54/2014),


С А З И В А М

ПРВУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 02. јуна 2016. године (четвртак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова

 

Прву седницу Скупштине сазива председник Скупштине претходног сазива у року од три дана од дана подношења извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима одржаним 24. априла 2016. године.

Сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14) и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („ Службени лист АПВ“, број: 37/14 и 54/14) на првој седници Скупштине, потврђују се мандати посланика, образују посланичке групе, врши се избор председника и потпредседника Скупштине, именује се генерални секретар Скупштине, а могу се образовати и радна тела Скупштине.

Уз сазив за седницу достављам вам Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 24. априла 2016. године.

Молим посланике да на седницу понесу Уверење о избору за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, како би се на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије и Уверења о избору за посланика, извршило потврђивање мандата посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 20. мај 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор
(Pásztor István)