Saziv 2016-2020
Broj sednice: 1
Datum održavanja: 02. 06. 2016.
Zapisnik

sa Prve sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 02. juna 2016. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova.

Sednici Skupštine, u skladu sa članom 4. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, do izbora predsednika Skupštine, predsedavao je najstariji poslanik, Vučeta Tošković.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine prisustvovalo je 119 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nije prisustvovao poslanik Čonka Aron. 

Sednici Skupštine prisustvovali su: Darko Rudić, predsednik Pokrajinske izborne komisije, Miodrag Parlać, zamenik predsednika Pokrajinske izborne komisije, kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

U skladu sa članom 9. stav 2. i 4. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i članom 5. Poslovnika o radu Skupštine, na prvoj sednici Skupštine potvrđuju se mandati izabranih poslanika, obrazuju poslaničke grupe, vrši se izbor predsednika Skupštine, vrši se izbor potpredsednika Skupštine, imenuje se generalni sekretar Skupštine i mogu se obrazovati radna tela Skupštine. 

Saglasno članu 6. st. 3. i 4. Poslovnika o radu, Skupština za potvrđivanje mandata poslanika obrazuje Komisiju, koja ima sedam članova, u čijem sastavu se obezbeđuje srazmerna zastupljenost poslanika izabranih na predlog političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili koalicije političke stranke i grupe građana ili grupe građana. 

U skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio da u Komisiju za potvrđivanje mandata budu izabrani sledeći poslanici: 

1. Milenko Jovanov, za predsednika, Koalicija „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“;

2. Bore Kutić, član, Koalicija „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“;

3. Darko Bađok, član, Koalicija „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“;

4. Dragana Milošević, član, Koalicija „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“;

5. Aleksandra Đanković, član, Koalicija „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS), Grupa građana Patriotski pokret Srbija (GGPPS)“;

6. Smiljana Glamočanin Varga, član, Srpska radikalna stranka; 

7. Vesna Prćić, član, Koalicija „Za Vojvodinu rada i znanja - Demokratska stranka, DSHV, NOVA, ZEP-ZELENI - Dr Bojan Pajtić“.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. 

Nakon glasanja predsedavajući je kontatovao da je sa 108 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ izabrana Komisija za potvrđivanje mandata poslanika. 

Predsedavajući je odredio pauzu od 30 minuta radi održavanja sednice Komisije za potvrđivanje mandata poslanika, na kojoj je Komisija utvrdila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i podnela ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Nakon pauze, utvrđen je kvorum za rad Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 118 izabranih poslanika.

Sednica Skupštine je nastavila sa radom u 10,55 časova.

Predsednik Komisije za potvrđivanje mandata poslanika, Milenko Jovanov, podneo je Skupštini Izveštaj Komisije na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanim za 24. april 2016. godine. Komisija je utvrdila da su uverenja o izboru poslanika izdata od organa za sprovođenje izbora, kao i da su podaci iz uverenja o izboru svih 120 poslanika istovetni sa podacima iz Izveštaja Pokrajinske izborne komisije. Komisija za potvrđivanje mandata poslanika predložila je Skupštini da usvoji Izveštaj i potvrdi mandate poslanika. 

Predsedavajući je otvorio pretres o podnetom Izveštaju Komisije u celini.

U pretresu su učestvovali poslanici: Smiljana Glamočanin Varga, Svetlana Kozić i Đurađ Jakšić. 

Pošto je Komisija predložila potvrđivanje mandata svih izabranih poslanika, predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj Komisije u celini. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 118 glasova „za“ usvojen Izveštaj Komisije za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i da je na taj način Skupština potvrdila mandate svih 120 poslanika izabranih u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, na izborima održanim  24. aprila 2016. godine. 

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština konstituisana, kao i da danom konstituisanja Skupštine, prestaje mandat poslanicima predhodnog saziva. 

U skladu sa članom 9. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio

DNEVNI RED:

  1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  2. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  3. IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  4. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 115 glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom utvrdila dnevni red Prve sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je za rad po prvoj tački dnevnog reda, potrebno da poslanici predlože kandidata za predsednika Skupštine, shodno članu 14. Poslovnika o radu, prema kojem kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 20 poslanika. Predsedavajući je takođe podsetio poslanike da mogu učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata, a da se predlog podnosi predsedavajućem, u pisanom obliku. 


1. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 

Na osnovu člana 14. Poslovnika o radu, predsedavajući je obavestio poslanike da je dostavljen jedan predlog kandidata za izbor predsednika Skupštine.

Predlog je obrazložio predstavnik predlagača, poslanik Igor Mirović.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu kandidata za izbor predsednika Skupštine.

U pretresu su učestvovali poslanici: Borislav Novaković, Đurađ Jakšić i dr Tamaš Korhec.

Na osnovu člana 17. Poslovnika o radu, predsednik Skupštine bira se javnim glasanjem. Glasanje se vrši po odredbama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine o odlučivanju javnim glasanjem (član 111. Poslovnika). Za izbor predsednika Skupštine glasalo se upotrebom elektronskog sistema za glasanje. Shodno članu 19. stav 1. Poslovnika o radu, za predsednika Skupštine izabran je poslanik koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajućem su, u glasanju za izbor predsednika Skupštine, pomagali sekretar Skupštine i dva najmlađa poslanika, a to su: Radić Danijel i Bislimi Amir. 

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ 14 glasova „protiv“ i 13  „uzdržanih“ glasova za predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, izabran Pastor Ištvan.

Na osnovu člana 20. Poslovnika o radu, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je, pre stupanja na dužnost, položio pred Skupštinom zakletvu. 

Predsedavajući je predsedniku Skupštine uputio srdačne čestitke, poželeo uspešan rad i pozvao ga da preuzme predsedavanje na sednici.

U daljem radu, sednicom je predsedavao Pastor Ištvan, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Preuzimajući predsedavanje sednicom, predsednik Skupštine Pastor Ištvan se prigodnim rečima zahvalio poslanicima na izboru i ukazanom poverenju. 

Predsednik Skupštine je obavestio poslanike da su u Skupštini AP Vojvodine obrazovane poslaničke grupe i to: 

1. „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, predsednik Milenko Jovanov, zamenik predsednika Goran Savić;

2. „Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor - Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István“, predsednik Lenke Erdelj, zamenik predsednika Ilona Pelt;

3. „DS – DSHV“, predsednik Borislav Novaković, zamenik predsednika Nenad Borović;

4. „Socijalistička partija Srbije“, predsednik prof. dr Pavle Budakov, zamenik predsednika Svetlana Babić;

5. „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“, predsednik Đurađ Jakšić, zamenik predsednika Milan Ćuk;

6. „Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka“, predsednik Branislav Bogaroški, zamenik predsednika Branislava Jeftić 

7. „Dosta je bilo – Saša Radulović“, predsednik Svetlana Kozić, zamenik predsednika Aleksandar Zelenski.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 

Članom 13. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i članom 22. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine predviđeno je da, prilikom svakog konstituisanja, Skupština, na predlog predsednika Skupštine, posebnom odlukom utvrđuje broj potpredsednika. 

Nakon obavljenih konsultacija, presedavajući je predložio da Skupština ima sedam potpredsednika. Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 119 glasova „za“ odlučila da ima sedam potpredsednika. 

Pošto je doneta odluka o broju potpredsednika Skupštine, pristupilo se predlaganju kandidata za izbor potpredsednika. Na osnovu člana 23 Poslovnika o radu, jednog ili više kandidata za potpredsednika Skupštine, ali najviše do broja koji se bira, može predložiti najmanje 20 poslanika. Predlog kandidata se podnosi predsedniku Skupštine, u pisanom obliku.

Predložena je pauza od 30 minuta za predlaganje kandidata za potpredsednike Skupštine.

Nakon pauze, utvrđen je kvorum za rad Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 118 izabranih poslanika.

Sednica Skupštine je nastavila sa radom u 12,35 časova.

Nakon pauze i utvrđivanja kvoruma predsednik je obavestio poslanike da je dostavljeno sedam predloga kandidata za izbor potpredsednika Skupštine.

Obrazloženje predloga dao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je, na osnovu člana 24. stav 5. Poslovnika o radu po zaključenju pretresa, utvrdio listu kandidata za potpredsednike Skupštine po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata tako da je lista kandidata glasila:

1. Vasin Miroslav (DS); 

2. Glamočanin Varga Smiljana (SRS);

3. Đanković Aleksandra (SPS); 

4. Zobenica Damir (SNS);

5. Jakovljev Dušan (LSV);

6. Sedlar Snežana (SNS);

7. Stijepović Ivan (DJB);

Na osnovu člana 25., a u vezi sa članom 17. Poslovnika o radu, potpredsednici Skupštine biraju se javnim glasanjem. Glasanje se vrši po odredbama Poslovnika o odlučivanju javnim glasanjem (član 111. Poslovnika). Za izbor potpredsednika Skupštine glasalo se upotrebom elektronskog sistema za glasanje. 

Na osnovu člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, za potpredsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Vasin Miroslav. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 118 glasova „za“ izabrala Vasin Miroslava za potpredsednika Skupštine. 

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednicu izabere Glamočanin Varga Smiljana. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 116 glasova „za“ izabrala Glamočanin Varga Smiljanu, za potpredsednicu Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednicu izabere Đanković Aleksandra. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 118 glasova „za“ izabrala Đanković Aleksandru, za potpredsednicu Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Zobenica Damir. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 116 glasova „za“ izabrala Zobenicu Damira za potpredsednika Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Jakovljev Dušan. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 118 glasova „za“ izabrala Jakovljev Dušana za potpredsednika Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednicu izabere Sedlar Snežana. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 116 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom izabrala Sedlar Snežanu za potpredsednicu Skupštine.

Predsednik je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika izabere Stijepović Ivan. 

Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 106 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom izabrala Stijepović Ivana, za potpredsednika Skupštine

Na osnovu člana 27. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, potpredsednici Skupštine položili su zakletvu. 

Predsednik Skupštine je potpredsednicima Skupštine čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju i pozvao ih da zauzmu svoja mesta.


3. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Na osnovu člana 28. Poslovnika o radu kandidata za generalnog sekretara Skupštine predlaže predsednik Skupštine. Za kandidata za generalnog sekretara je predložen Nikola Banjac, diplomirani pravnik iz Novog Sada.

Obrazloženje predloga dao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres. 

Predsedavajući je stavio Predlog kandidata za generalnog sekretara Skupštine, na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ , 11 glasova „protiv“ i 12 „uzdržanih“ glasova za generalnog sekretara Skupštine izabrala Nikolu Banjca.


4. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Po članu 44. Poslovnika o radu predsednik Skupštine je, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa, predložio kandidate za predsednika i članove Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, srazmerno broju poslanika koje te političke stranke imaju u Skupštini. 

Predsedavajući je otvorio pretres.

Po članu 45. Poslovnika o radu o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova odbora odlučuje se u celini, javnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina prisutnih poslanika. 

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 111 glasova „za“, četiri glasa „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa donela Odluku o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Predsednik je zaključio sednicu u 12,55 časova.

Na sednici su vođene stenografske beleške.