Сазив 2008-2012
Број седнице: 6
Датум одржавања: 14. 10. 2008.
Записник

са Шесте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 14. октобра 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,45 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 118 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Горан Каурић Горан и Братислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Шесту седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Шесту седницу Скупштине:

Дневном реду:

  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Након гласања, председвајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и 24 гласа "против" утврдила дневни ред Шесте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је Скупштина АП Војводине дужна, по члану 10. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије да, Предлог новог Статута АП Војводине, пре његовог усвајања достави у року од 90 дана од дана свог конституисања, на сагласност Народној скупштини Републике Србије.

Поступак за доношење Статута није уређен посебним актом, тако да се примењују општа правила доношења аката утврђена Пословником Скупштине. Иако је текст Предлога статута био на јавној расправи која је била широка и свеобухватна, на текст Предлога статута поднет је велики број амандмана.

Председавајући је предложио, у складу са чланом 84. став 4. и чланом 87. став 2. Пословника Скупштине да се претрес о тексту за Предлог статута Аутономне Покрајине Војводине води у начелу и у појединостима и да се ограничи време излагања на следећи начин:

  • у претресу у начелу председавајући је предложио да учествују представници посланичких група, са временом излагања до 10 минута, а сваки посланик са временом излагања до 2 минута, с тим да се време посланичким групама одређује сразмерно броју посланика, тако да посланичка група "Заједно за Војводину" има време од 120 минута, Посланичка група Српска радикална странка 50 минута, Посланичка група Мађарска коалиција 25 минута, Посланичка група СПС-ПУПС- Покрет вршачка регија европска регија 25 минута, Посланичка група "Напред Србијо" 20 минута, Посланичка група ДСС-НС 20 минута и Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" 20 минута.
  • у претресу у појединостима подносилац амандмана или представник посланичке групе чији је члан подносилац амандмана могу да излажу најдуже 3 минута; у претресу по амандманима могу да учествују само подносилац амандмана, представник предлагача Предлога статута, представник посланичке групе и представник Извршног већа АП Војводине, а трајање излагања може бити до 3 минута.
  • председавајући је предложио да учесници у претресу у појединостима имају на располагању три минута уколико излажу на српском језику, односно пет минута на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом АП Војводине, с тим да посланик у претресу не може да учествује два пута.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа "за" и једним гласом "против" предлог усвојила.

Председавајући је замолио посланике да поштују договорено време излагања и да говоре само о питању које је на дневном реду Шесте седнице и да се не удаљавају од теме, јер ће тиме поштовати не само једни друге већ и значај акта који се доноси, као и углед и достојанство Скупштине и грађане који су их бирали.

Председавајући је замолио представнике посланичких група да му доставе списак учесника у претресу у писаном облику као председнику Скупштине.

Иако је чланом 80. Пословника Скупштине предвиђено да се седница Скупштине одржава у времену од 11,00 до 19,00 часова, председавајући је предложио да Скупштина настави са радом и после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" и 18 гласова "против" Предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


Група посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 185. Устава Републике Србије и члана 47. Статута Аутономне Покрајине Војводине, а у вези са чланом 10. став 2. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије поднела је Скупштини текст за Предлог статута Аутономне Покрајине Војводине, ради разматрања и утврђивања.

Амандмане на текст Предлога статута АП Војводине су поднелe посланичке групе у Скупштини АП Војводине Демократска странка Србије – Нова Србија (1-68), Српска радикална странка (1-32) "Напред Србијо" (1-54), Извршно веће АП Војводине (1-5) и посланици: Бранислав Богарошки (2), Марија Радојчић ( 2), Маја Седларевић (3), доц др Бранислава Белић (1), проф. др Ненад Вуњак (7) и Леона Виславски (1).

Посланици Бранислав Богарошки, Марија Радојчић и Маја Седларевић, на основу члана 134. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, повукли су амандмане на текст за Предлог статута АП Војводине из процедуре у Скупштини.

Посланик проф. др Ненад Вуњак, на основу члана 134. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, повукао је поднете амандмане од 2-7 на текст за Предлог статута АП Војводине из процедуре у Скупштини.

Текст за Предлог статута и амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће поднело је амандмане 1-5 и предложило Скупштини да амандмане посланичких група у Скупштини АП Војводине не прихвати, јер одступају од основног концепта текста за Предлог статута.

Текст за Предлог статута и амандмане претходно је размотрио Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине. Одбор је предложио Скупштини да утврди Предлог статута АП Војводине који је поднела група посланика у Скупштини АП Војводине и достави га Народној скупштини Републике Србије ради давања сагласности.

Амандмани су достављени представницима предлагача на мишљење.

Предлагачи текста за Предлог статута размотрили су поднете амандмане и прихватили амандмане Извршног већа АП Војводине од 1-5, Амандман 32 на члан 37. став 5. Посланичке групе Српске радикалне странке и Амандман посланице Леоне Виславски који су на тај начин постали саставни део текста за Предлог статута АП Војводине и о њима се одвојено није гласало.

Текст за Предлог статута АП Војводине образложили су представници предлагача проф. др Дргагослав Петровић и др Тамаш Корхец.

Посланицима се, поводом текста за Предлог статута АП Војводине, обратио и председник Извршног већа АП Војводине др Бојан Пајтић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали:Бранимир Митровић, представник Посланичке групе "За европску Војводину", Пастор Иштван, представник Посланичке групе Мађарска коалиција,проф. др Милијан Поповић, представник Посланичке групе Српске радикалне странке, проф. др Ненад Вуњак, представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије-Партија уједињених пензионера Србије-Покрет вршачка регија европска регија,Игор Мировић, представник Посланичке групе "Напред Србијо", Бранислав Богарошки, представник Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" и Борко Илић, представник Посланичке групе Демократска странка Србије-Нова Србија.

На предлог посланика Борка Илића утврђен је кворум и констатовано да седници Скупштине присуствује 62 посланика.

Због изласка из скупштинске сале једне групе посланика, на предлог председавајућег утврђен је кворум и констатовано да је присутно 65 посланика.

Председавајући је у 14,45 часова одредио паузу у трајању од сат времена.

Након паузе, на предлог предледагајућег утврђен је кворум и констатовано да је присутно 63 посланика.

Пре преласка на рад, председавајући је још једном замолио посланике да поштују договорено време излагања и да говоре само о питању које је на дневном реду Шесте седнице и да се не удаљавају од теме.Тиме ће поштовати не само једни друге већ и значај акта који се доноси, као и углед и достојанство Скупштине и грађане који су их бирали.

Председавајући је такође, обавестио посланике да су, у складу са договором на почетку седнице, посланичке групе доставиле списак учесника у претресу.

У претресу су учествовали послници:Милан Ђукић, Душко Јовановић, Горан Пауновић, Егереши Шандор, др Тот Тивадор, Ласло Ђула, Буш Ото, Сомбати Золтан, Фехер Ласло,Саша Сантовац, Драгана Латовљев, Лазар Чавић, Сузана Бркић, Милорад Бојин, Маријана Четојевић, Зоран Ђаковић, Горан Тајдић, Милорад Мирчић, Борко Илић, Лазар Марјански, Тања Јовановић, др Живорад Смиљанић, Иштван Пастор, проф. др Ненад Вуњак, Игор Мировић, проф. др Драгослав Петровић, Боре Кутић, Ладислав Томић, Маја Седларевић, Марија Радојчић,Гагес Јан, др Ненад Лемајић и Бранко Јоцић.

Председавајући је закључио претрес у начелу.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 1 на Преамбулу текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 1 на Преамбулу текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 1 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 2 на члан 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 2 на члан 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман 2 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 3 на члан 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 3 на члан 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман 3 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 4 на члан 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 4 на члан 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман 4 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 5 на члан 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 5 на члан 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман 5 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 6 на члан 5. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 6 на члан 5. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 6 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 7 на члан 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 7 на члан 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 7 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 8 на члан 7. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 8 на члан 7. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман 8 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 9 на члан 9. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 9 на члан 9. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман 9 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 10 на члан 10. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 10 на члан 10. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 10 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 11 на члан 11. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 11 на члан 11. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман 11 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 12 на члан 12. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 12 на члан 12. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман 12 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 13 на члан 15. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 13 на члан 15. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 13 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 14 на члан 16. став 2. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 14 на члан 16. став 2. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 14 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 15 на члан 17. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 15 на члан 17. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 15 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 16 на члан 18. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 16 на члан 18. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 62 гласа "против" није прихватила Амандман 16 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 17 на члан 19. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 17 на члан 19. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 62 гласа "против" није прихватила Амандман 17 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 18 на члан 20. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 18 на члан 20. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 64 гласа "против" није прихватила Амандман 18 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 19 на члан 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 19 на члан 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман 19 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 20 на члан 23. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 20 на члан 23. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман 20 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 21 на члан 24. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 21 на члан 24. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 64 гласа "против" није прихватила Амандман 21 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 22 на члан 25. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 22 на члан 25. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 61 гласом "против" није прихватила Амандман 22 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 23 на члан 26. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 23 на члан 26. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 23 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 24 на члан 27. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 24 на члан 27. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 61 гласом "против" није прихватила Амандман 24 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 25 на члан 28. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 25 на члан 28. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 25 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 26 на члан 29. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 26 на члан 29. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 26 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 27 на члан 30. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 27 на члан 30. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за" и 62 гласа "против" није прихватила Амандман 27 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 28 на члан 31. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 28 на члан 31. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман 28 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 29 на члан 32. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 29 на члан 32. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман 29 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 30 на члан 33. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 30 на члан 33. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман 30 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 31 на члан 34. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 31 на члан 34. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке гπ€упе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 31 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 32 на члан 35. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 32 на члан 35. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 32 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 33 на члан 36. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 33 на члан 36. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 33 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 34 на члан 37. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 34 на члан 37. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 34 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 35 на члан 38. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 35 на члан 38. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман 35 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 36 на члан 39. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 36 на члан 39. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман 36 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 37 на члан 40. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 37 на члан 40. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман 37 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 38 на члан 41. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 38 на члан 41. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 38 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 39 на члан 42. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 39 на члан 42. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 61 гласом "против" није прихватила Амандман 39 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 40 на члан 43. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик др Ненад Лемајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 40 на члан 43. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 62 гласа "против" није прихватила Амандман 40 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је у 19,58 часова одредио паузу у трајању од пола сата.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум и констатовано да седници Скупштине присуствује 82 посланика.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 41 на члан 44. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 41 на члан 44. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман 41 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 42 на члан 45. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 42 на члан 45. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 61 гласом "против" није прихватила Амандман 42 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 43 на члан 46. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 43 на члан 46. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 64 гласа "против" није прихватила Амандман 43 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 44 на назив поглавља 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 44 на назив поглавља 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 44 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 45 на члан 47. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 45 на члан 47. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 45 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 46 на члан 48. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 46 на члан 48. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 46 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 47 на члан 49. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 47 на члан 49. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 47 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 48 на члан 50. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 48 на члан 50. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "зa" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 48 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 49 на члан 51. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 49 на члан 51. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 49 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 50 на члан 52. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 50 на члан 52. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 50 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 51 на члан 53. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 51 на члан 53. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 51 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 52 на члан 54. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 52 на члан 54. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 52 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 53 на члан 55. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 53 на члан 55. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 53 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 54 на члан 56. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 54 на члан 56. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 54 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 55 на члан 57. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 55 на члан 57. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 55 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 56 на члан 58. текста за Предлог статута АП ΀’ојво΀´ине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 56 на члан 58. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 56 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 57 на члан 59. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовала посланица Јелена Милинић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 57 на члан 59. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 57 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 58 на члан 60. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 58 на члан 60. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 58 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 59 на назив одељка 4. у поглављу 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 59 на назив одељка 4. у поглављу 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова "за" и 62 гласа "против" није прихватила Амандман 59 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 60 на члан 61. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 60 на члан 61. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 60 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 61 на члан 63. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 61 на члан 63. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 61 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 62 на члан 64. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 62 на члан 64. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 62 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 63 на члан 65. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 63 на члан 65. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 63 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 64 на члан 66. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 64 на члан 66. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 64 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 65 на члан 67. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 65 на члан 67. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 65 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 66 на члан 68. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 66 на члан 68. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 66 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 67 на члан 69. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 67 на члан 69. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 67 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 68 на члан 70. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 68 на члан 70. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман 68 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 1 на Преамбулу текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Стојан Тинтор.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 1 на Преамбулу текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 62 гласа "против" није прихватила Амандман 1 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 2 на члан 1. став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Драгана Латовљев.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 2 на члан 1. став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 62 гласова "против" није прихватила Амандман 2 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 3 на члан 1. став 1 и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Сузана Бркић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 3 на члан 1. став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 3 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 4 на члан 2. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Стојан Тинтор.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 4 на члан 2. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман 4 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 5 на члан 3. став 1-5 текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Горан Тајдић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 5 на члан 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 5 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 6 на члан 4. став 2. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик проф. др Милијан Поповић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 6 на члан 4.став 2. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 61 гласом "против" није прихватила Амандман 6 Посланичке групе Српске радиклане странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 7 на члан 5. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Милан Ћук.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 7 на члан 5. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 57 гласова "против" није прихватила Амандман 7 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 8 на члан 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Милорад Бојин.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 8 на члан 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 53 гласа "против" није прихватила Амандман 8 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 9 на члан 7. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик проф. др Милијан Поповић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 9 на члан 7. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 53 гласа "против" није прихватила Амандман 9 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 10 на члан 8. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Тања Јовановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 10 на члан 8. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 50 гласова "против" није прихватила Амандман 10 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 11 на члан 9. став 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Никола Лалић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 11 на члан 9. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 53 гласа "против" није прихватила Амандман 11 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 12 на члан 10. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 12 на члан 10. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 53 гласа "против" није прихватила Амандман 12 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 13 на члан 11.став 1. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Милијан Поповић и Милорад Мирчић.

Представник предлагача др Тамаш Корхец прихватио је Амандман 13 на члан 11. став 1., који је постао саставни део текста за Предлог статута, те се о њему није гласало.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 14 на члан 16. став 2,3. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Зоран Ђаковић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 14 на члан 16. став 2, 3. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 54 гласа "против" није прихватила Амандман 14 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 15 на члан 17. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Милорад Бојин.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 15 на члан 17. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 49 гласова "против" није прихватила Амандман 15 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 16 на члан 19. на алинеју 2. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Радисав Јекић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 16 на члан 19. на алинеју 2. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 51 гласом "против" није прихватила Амандман 16 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 17 на члан 20. став 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 17 на члан 20.став 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 55 гласова "против" није прихватила Амандман 17 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 18 на члан 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Лазар Чавић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 18 на члан 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 59 гласова "против" није прихватила Амандман 18 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 19 на члан 23. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Тања Јовановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 19 на члан 23. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 19 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 20 на члан 24.став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Драгана Латовљев.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 20 на члан 24.став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 20 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 21 на члан 25. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Тибор Ароксалаши.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 21 на члан 25. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман 21 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 22 на члан 26. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 22 на члан 26. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 55 гласова "против" није прихватила Амандман 22 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 23 на члан 27. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Тања Јовановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 23 на члан 27. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман 23 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 24 на члан 28. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Лазар Марјански.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 24 на члан 28. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 55 гласова "против" није прихватила Амандман 24 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 25 на члан 29.на тачку 2. алинеја 3. и 5. и тачку 10. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 25 на члан 29. тачку 2. алинеја 3. и 5. и тачку 10. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 25 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 26 на члан 30. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Горан Тајдић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 26 на члан 30. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 59 гласова "против" није прихватила Амандман 26 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 27 на члан 31. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Лазар Чавић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 27 на члан 31. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 52 гласа "против" није прихватила Амандман 27 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 28 на члан 32. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Никола Лалић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 28 на члан 32. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 53 гласа "против" није прихватила Амандман 28 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 30 на члан 34. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Маријана Четојевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 30 на члан 34. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 58 гласова "против" није прихватила Амандман 30 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 31 на члан 35.став 1. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Лазар Марјански.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 31 на члан 35. став 1. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 31 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 32 на члан 37.став 3. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовала посланица Сузана Бркић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 32 на члан 37. став 3. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман 32 на члан 37. став 3. и 4. Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 33 на члан 40. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке.

У претресу је учествовао посланик Горан Тајдић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 33 на члан 40. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе Српске радикалне странке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман 33 Посланичке групе Српске радикалне странке.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 1 на члан 1. став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандману 1 на члан 1. став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 1 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 2 на члан 3.став 3,4 и 5. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 2 на члан 3. став 3,4 и 5. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 2 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 3 на члан 5. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 3 на члан 5. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 79 гласова "против" није прихватила Амандман 3 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 4 на члан 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 4 на члан 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 4 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 5 на члан 9. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 5 на члан 9. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 5 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 6 на члан 10.став 1. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 6 на члан 10., став 1. и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 78 гласова "против" није прихватила Амандман 6 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 7 на члан 15. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 7 на члан 15. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 77 гласова "против" није прихватила Амандман 7 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 8 на члан 16.став 2,3 и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 8 на члан 16. став 2,3 и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 78 гласа "против" није прихватила Амандман 8 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 9 на члан 17. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 9 на члан 17. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 79 гласова "против" није прихватила Амандман 9 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 10 на члан 18. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 10 на члан 18. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 79 гласова "против" није прихватила Амандман 10 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 11 на члан 19.став 1. тачка 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 11 на члан 19. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 11 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 12 на члан 20. став 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 12 на члан 20.став 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 78 гласова "против" није прихватила Амандман 12 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 13 на наслов члана 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 13 на наслов члана 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 13 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 14 на члан 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 14 на члан 22. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 14 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 15 на члан 23. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 15 на члан 23. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 15 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 16 на члан 24.став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 16 на члан 24.став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман 16 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 17 на члан 25. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 17 на члан 19. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 79 гласова "против" није прихватила Амандман 17 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 18 на члан 26. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 18 на члан 26. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 18 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 19 на члан 27. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 19 на члан 27. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, предс΀µдавајπƒћи је констатовао да Скупштина са 78 гласова "против" није прихватила Амандман 19 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 20 на члан 30. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 20 на члан 30. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 20 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 21 на члан 32. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 21 на члан 32. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 21 Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија.

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 22 на члан 34. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 22 на члан 34. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 22 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 23 на члан 40. став 3,4,5 и 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 23 на члан 40. став 3,4,5 и 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 23 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 24 на члан 41.став 2 и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 24 на члан 41.став 2. и 3. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 24 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 25 на члан 43.ставове 1,2,3 и 4 текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 25 на члан 43. ставове 1,2,3 и 4 текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 25 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 26 на члан 44. став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 26 на члан 44. став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 77 гласова "против" није прихватила Амандман 26 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 27 на члан 45. став 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 27 на члан 45. став 2.текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 77 гласова "против" није прихватила Амандман 27 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 28 на наслов поглавља 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 28 на наслов поглавља 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 77 гласова "против" није прихватила Амандман 28 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 29 на члан 47. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 29 на члан 47. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 78 гласова "против" није прихватила Амандман 29 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 30 на члан 48.став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 30 на члан 48. став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 79 гласова "против" није прихватила Амандман 30 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 31 на наслов члана 49. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 31 на наслов члана 49. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 77 гласова "против" није прихватила Амандман 31 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 32 на члан 49. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 32 на члан 49. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 78 гласова "против" није прихватила Амандман 32 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 33 на члан 50. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 33 на члан 50. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 33 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 34 на наслов члана 51. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 34 на члан 51. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 80 гласова "против" није прихватила Амандман 34 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 35 на члан 51. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 35 на члан 51. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 85 гласова "против" није прихватила Амандман 35 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 36 на наслов члана 52. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 36 на наслов члана 52. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 36 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 37 на члан 52. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 37 на члан 52. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 37 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 38 на члан 53.ставове 1,2,3 и 5. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 38 на члан 53. ставове 1,2,3 и 5. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 38 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 39 на наслов члана 54. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 39 на наслов члана 54. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 39 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 40 на члан 54. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 40 на члан 54. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 40 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 41 на наслов члана 55. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 41 на наслов члана 55. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 41 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 42 на члан 55. ставове 1,2,4,5 и 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 42 на члан 55. ставове 1,2,4,5 и 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила Амандман 42 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 43 на наслов члана 56. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 43 на наслов члана 56. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 43 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 44 на члан 56.ставове 1,2,4,5,6 и 7. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 44 на члан 56.ставове 1,2,4,5,6 и 7. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 44 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 45 на наслов члана 57. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 45 на наслов члана 57. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 45 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 46 на члан 57. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 46 на члан 57. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 46 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 47 на наслов члана 58. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 47 на наслов члана 58. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 82 гласа "против" није прихватила Амандман 47 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 48 на члан 58. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 48 на члан 58. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 48 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 49 на наслов члана 59. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 49 на наслов члана 59. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 83 гласа "против" није прихватила Амандман 49 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 50 на члан 59. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 50 на члан 59. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 85 гласова "против" није прихватила Амандман 50 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 51 на члан 60.ставове 1,4 и 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 51 на члан 60. ставове 1,4 и 6. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 51 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 52 на члан 64.ставове 3 и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 52 на члан 64. ставове 3 и 4. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања,председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 52 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 53 на члан 65.став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 53 на члан 65.став 1. и 2. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 53 Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је отворио претрес у појединостима на Амандман 54 на члан 67.став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо".

Председавајући је закључио претрес и ставио Амандман 54 на члан 67. став 1. текста за Предлог статута АП Војводине Посланичке групе "Напред Србијо" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 81 гласом "против" није прихватила Амандман 54 Посланичке групе "Напред Србијо".


Пошто је окончано гласање о амандманима Посланичке групе Демократске странке Србије-Нова Србија, Посланичке групе Српске радикалне странке и Посланичке групе "Напред Србијо", председавајући је констатовао да Скупштина није прихватила наведене амандмане.

Председавајући је подсетио да су посланици Бранислав Богарошки, Марија Радојчић, Маја Седларевић, проф. др Ненад Вуњак и доц. др Бранислава Белић одустали од поднетих амандмана.

Председавајући је, такође подсетио да је Извршно веће АП Војводине поднело амандмане од 1-5, које је предлагач прихватио и који су постали саставни део текста Предлога статута, па се о њима није гласало. Предлагач је прихватио и Амандман посланице Леоне Виславски, Амандман XIII (13) на члан 11. став 1. и део Амандмана XXXII (32) на члан 37. став 5. ПŸосланичке групе Српске радикалне странке тако да су и они постали саставни део текста за Предлог статута, па се о њима одвојено није гласало.

Председавајући је ставио текст Предлога статута Аутономне Покрајине Војводине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и 21 гласом "против" утврдила Предлог статута Аутономне Покрајине Војводине, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, ради давања сагласности.

Председавајући је предложио да Скупштина донесе Закључак којим ће одредити представнике Скупштине АП Војводине у Народној скупштини Републике Србије поводом разматрања текста Предлога статута Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је ставио на гласање Закључак. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" донела

З А К Љ У Ч А К

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, поводом разматрања Предлога статута Аутономне Покрајине Војводине у Народној скупштини Републике Србије, о д р е ђ у ј е за свог представника,

  1. ДР ТАМАШ КОРХЕЦА, а за његовог заменика ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВА ПЕТРОВИЋА, посланика у Скупштини АП Војводине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 23,46 часова.