Saziv 2016-2020
Broj sednice: 2
Datum održavanja: 20. 06. 2016.
Zapisnik

sa Druge sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 20. juna 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 118 poslanika.

Zapisnik sa Prve sednice Skupštine, koja je održana 02. juna 2016. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za Drugu sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Prve sednice Skupštine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ usvojila zapisnik sa Prve sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanica Branislava Jeftić istupila iz Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine - Zelena stranka, kao i da je proslanička grupa promenila naziv, te da se zove Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine. Predsedavajući je takođe obavestio Skupštinu da je za zamenika poslaničke grupe određen Dejan Čapo.
Presedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici Dušan Bajatović i Maja Gojković u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneli ostavke na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.
Predsedavajući je, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, konstatovao da je poslanicima Dušanu Bajatoviću i Maji Gojković prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke, kao i da će odluke Skupštine biti dostavljene Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novim poslanicima.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Drugu sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Drugu sednicu Skupštine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
  2. PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. st. 1,2 i 3. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:
-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.
Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 95. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta.Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


PRVA tačka dnevnog reda:PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“, Socijalistička partija Srbije i „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor“ dostavile su Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi, na razmatranje i donošenje.
Predstavnik predlagača, poslanik Milenko Jovanov, dodatno je obrazložio Predlog pokrajinske skupštinske odluke.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Borislav Novaković, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, dr Tamaš Korhec, Smiljana Glamočanin Varga, Vladimir Galić, Svetlana Kozić, Goran Paunović, Jelena Balašević i Damir Zobenica.
Poslanik Borislav Novaković je, u svom izlaganju, ukazao da je povređen član 98. Poslovnika o radu Skupštine.
Predsedavajući je pozvao poslanike da se izjasne da li je došlo do povrede Poslovnika o radu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 26 glasova „za“, 75 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom utvrdila da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede člana 98. Poslovnika o radu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ i 25 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi.


DRUGA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsednik Skupštine, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa, koje su zastupljene u Skupštini, predlaže kandidate za predsednike i članove odbora, srazmerno broju poslanika koje te poslaničke grupe imaju u Skupštini.
Presedavajući je obavestio poslanike da je na osnovu dogovora utvrđen Predlog odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine i da je isti dostavljen poslanicima.
Takođe je obavestio poslanike da je u tekstu Predloga odluke izvršena ispravka u delu koji se odnosi na izbor člana Odbora za poljoprivredu, tako što se umesto Sretena Jovanovića bira Zoran Vranešević.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto se niko nije prijavio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izboru predsednika i članova odbora sa ispravkom na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 107 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonome pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je zaključio Drugu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 11,36 časova.

Predsedavajući je, u skladu sa dogovorom sa predsednicima poslaničkih grupa, sazvao Treću sednicu Skupštine AP Vojvodine za 20. jun 2016.godine u 13,00 časova sa tačkom dnevnog reda: Izbor Pokrajinske vlade.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.