Saziv 2016-2020
Broj sednice: 6
Datum održavanja: 28. 09. 2016.
Zapisnik

sa Šeste sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 28. septembra 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Delić, Aleksandar Zelenski, Dragana Potpara, Vesna Prćić, Dušan Stipanović, Đorđe Stojšić, Zoran Subotić i Dejan Čapo.

Predsedavajući je podsetio poslanike da im je uz saziv za Šestu sednicu dostavljen i Zapisnik sa Pete sednice Skupštine, održane 15. septembra 2016. godine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Pete sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Pete sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe „DS-DSHV“ tako što su poslanici Amir Bislimi i Jelena Balašević, istupili iz Poslaničke grupe „DS-DSHV“.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je dana 16. septembra 2016. godine u Skupštini APV obrazovana ŽENSKA PARLAMENTARNA MREŽA, kao neformalna grupa poslanica, u skladu sa članom 225. Poslovnika o radu. Za koordinatorku Ženske parlamentarne mreže određena je Stojanka Lekić, a za zamenicu koordinatorke Ana Tomanova Makanova.

Predsedavajući je podsetio poslanike na humanu akciju koju Skupština AP Vojvodine u kontinuitetu sprovodi sa Kliničkim centrom Vojvodine, na kampanju promocije transplantacije i donacije organa. Predsedavajući je pozvao poslanike i poslanice da podrže kampanju promocije translantacije i donacije organa tako što će se informisati o ovoj humanoj akciji.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanici su dobili  uz saziv za Šestu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada  predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red  Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE HAJNAN (NARODNA REPUBLIKA KINA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA.

Predsedavajući je predlog je stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasova „za“  predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 90 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red  Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU.

Predsedavajući je predlog  stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 91 glasom „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada  predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ i devet glasova“protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada  predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanj. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i devet glasova“protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada  predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red  Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 92 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada  predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 92 glasa „za“ i devet glasova“protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada  predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU „VOJVODINAŠUME“.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao  da je  Skupština sa 93 glasa „za“ i devet glasova“protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red  Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA AKT O PROCENI VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 93 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Šeste sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući  je konstatovao da je  Skupština sa 102 glasova „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na  sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda Šeste sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU „VOJVODINAŠUME“;
 9. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA AKT O PROCENI VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN;
 10. PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE HAJNAN (NARODNA REPUBLIKA KINA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je stavio predlog  za spajanje pretresa po tačkama 2. do 6. utvrđenog Dnevnog reda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je  konstatovao da je  Skupština sa 84 glasa „za“ i 16 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio predlog  za spajanje pretresa po tačkama 7. i 8. utvrđenog Dnevnog reda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je  konstatovao da je  Skupština sa 84 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio predlog  za spajanje pretresa po tačkama 11. i 12. utvrđenog Dnevnog reda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je  konstatovao da je  Skupština sa 88 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. st. 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe je podsetio poslanike na član 91. st. 1, 2, 3 i 4. Poslovnika o radu po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, amandmane su podneli poslanik Nenad Borović (I-III), poslanik Goran Paunović (I) i poslanik Miroslav Vasin (I-III).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je razmotrila amandmane i predložila Skupštini da odbije amandmane.
Na osnovu člana 157. stav 1 Poslovnika o radu, u delu koji se odnosi na rashode kojima se finansiraju delatnosti iz delokruga odbora, Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane na Predlog prethodno je razmotrio i Odbor za omladinu i sport.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade po amandmanima i Izveštaj Odbora za omladinu i sport prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da odbije amandmane poslanika Nenada Borovića (I-III), Gorana Paunovića (I) i Miroslava Vasina (I-III).
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Skupštini  poslanicima se obratio Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je obavestio poslanike da se na osnovu člana 158. stav 1, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o Predlogu rebalansa budžeta pretres  vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.U pretresu su učestvovali Jovan Lazarov, kao izvestilac nadležnog Odbora i: Ilona Pelt, Svetlana Kozić, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Aleksandra  Đanković, Đurađ Jakšić, Aron Čonka, dr Ivan Stijepović, Goran Paunović, Dušan Jakovljev, prof. dr Pavle Budakov, Milan Ćuk, Stojanka Lekić, Goran Gonđa, prof.dr Branislava Belić,  Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine, Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije, Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović,predsednik Pokrajinske vlade.
Poslanik Borislav Novaković je u skladu sa čl. 97. i 98. Poslovnika o radu  Skupštine predložio da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika o radu Skupštine. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 28 glasova “za“ i 59 glasova “protiv“ odlučila da nije prekršen Poslovnik o radu.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,01 do 15,09  časova.

Nakon pauze utvrđen je kvorum i konstatovano je da je u sali bilo prisutno 69 poslanika.

U nastavku su učestvovali: Ivana Zečević, Milan Vlaisavljević, dr Predrag Matejin, mr Svetlana Babić, Nemanja Šarčević, Darko Bađok, Zoran Vranešević, Ivica Milankov, mr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  Ilija Maravić, prof. dr Tamaš Korhec, Jovanka Čolak-Kiralu, Danijel Radić, Sanja Žigić, Miroslav Rodić.
Nakon čega je predsedavajući zaključio pretres u načelu.
Predsedavajući je otvrorio pretres u pojedinostima.
Predsedavajući je obavestio poslanike da je na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta na član 1. podnet jedan amandman; na  član 3. podneta su dva amandmana, a na član 10. podneto je četiri amandmana.
U skladu sa članom 148. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine, podnosioci amandmana imaju pravo da obrazloži podnete amandmane. Poslanici  Gorana Paunovića, Miroslav Vasin i Nenad Borović, podnosioci amandmana, su obrazložili podnete amandmane.
Igor Morović, predsednik Pokrajinske vlade je replicirao na izlaganje poslanika Nenada Borovića.
Poslanik Borislav Novaković je u skladu sa čl. 97. i 98. Poslovnika o rad  Skupštine predložio da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika o radu Skupštine. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 29 glasova“za“ i 71 glasom “protiv“ odlučila da nije povređen Poslovnik o radu.
U pretresu su učestvovali: Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Borislav Novaković, Milenko Jovanov, Đurađ Jakšić.
Poslanici Nenad Borović, Goran Paunović i Miroslav Vasin su ostali pri podnetim amandmanima.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova “za“ i 75 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Gorana Paunovića. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 24 glasa „za“  i 76 glasova „protiv“  odbila Amandman I poslanika Gorana Paunovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Miroslava Vasina. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 24 glasa „za“ i 76 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Miroslava Vasina.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Miroslava Vasina. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova „za“ i 76 glasova“protiv“ odbila Amandman II poslanika Miroslava Vasina.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Miroslava Vasina. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 25 glasova „za“ i 76 glasova „protiv“  odbila Amandman III poslanika Miroslava Vasina.
Predsedavajući je podsetio poslanike da na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ i 29 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Poslanik Đurađ Jakšić je predložio da se odredi drugo vreme izlaganja, po tačkama 2. do 6. Dnevnog reda , zbog spojenog pretresa, i to za predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih grupa u trajanju od 15 minuta, a za poslanike u trajanju od 7 minuta. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasa “za“ i 70 glasova “protiv“ nije predlog prihvatila.

Predsedavajući je podsetio poslanike da je spojen pretres po tačkama 2-6. Dnevnog reda, pa se prešlo na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je:

2.    PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
3.    PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
4.    PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU;
5.    PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;
6.    PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI;

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor je utvrdio pravno-tehničku ispravku u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, koja je navedena u izveštaju Odbora. Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 2-6. Dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali: Nenad Borović,  mr Arsen Kurjački, Branislav Bogaroški,Milan Ćuk, Matija Kovač, Milenko Jovanov, Aron Čonka, Dejan Maksimović, prof.dr Branislava Belić, Vojislav Kulačanin, Svetlana Kozić, Sreten Jovanović, Nemanja Šarčević, Đurađ Jakšić, mr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu sa pravno-tehničkom ispravkom na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 70 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 70 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je  Skupština sa 70 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini.

Predsedavajući je podsetio poslanike da je spojen pretres po tačkama 7. i 8. Dnevnog reda i prešlo se  na rad po tim tačkama.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;
8 tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU „VOJVODINAŠUME“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ amandmane I-X podneo je poslanik Nenad Borović.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ amandmane I-X podneo je poslanik Nenad Borović.
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada razmotrila je amandmane i predložila Skupštini da ih odbije.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke, a da amandmane odbije.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor smatra da su amandmani poslanika Nenada Borovića pravno mogući i da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je mr Vuk Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Ivana Zečević, Milenko Jovanov, Svetlana Kozić.
Poslanik Nenad Borović je ostao pri podnetim amandmanima i  dodatno ih je obrazložio.
Prešlo se na izjašnjavanje o podnetim amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,  predsedavajući je konstatovao  da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“  odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 20 glasova „za“ i 70 glasova “protiv“ odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio  na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića.Nakon glasanja,  predsedavajući je konstatovao da je Skupštine sa 21 glasom „za“ i  71 glasom „protiv“ odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nenada Borovića.Nakon glasanja,  predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nenada Borovića.Nakon glasanja,  predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila AmandmanVII poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio  na glasanje Amandman VIII poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i  71 glasom „protiv“ odbila Amandman IX poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman X poslanika Nenada Borovića.
Pošto su se poslanici izjasnili o amandmanima, predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština  sa 70 glasova „za“ i  22 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“.
Prešlo se na izjašnjavanje o podnetim amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasa „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasova „za“ i 71 glasova“protiv“  odbila Amandman IVposlanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio  na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića.Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština  sa 22 glasa „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasa „za“ i  70 glasova „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasa „za“ i 70 glasova „protiv“  odbila Amandman VII poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio  na glasanje Amandman VIII poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 22 glasa „za“ i 71 glasom „protiv“  odbila Amandman IX poslanika Nenada Borovića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman X poslanika Nenada Borovića.
Pošto su se poslanici izjasnili o amandmanima, predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ i  23 glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“.

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA AKT O PROCENI VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na akt o proceni vrednosti osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, Petrovaradin i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.
Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“  donela Odluku o davanju saglasnosti na akt o proceni vrednosti osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, Petrovaradin.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE HAJNAN (NARODNA REPUBLIKA KINA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pisma o namerama o uspostavljanju saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hajnan (Narodna Republika Kina) sa Predlogom zaključaka, i dostavila ga Skupštini na razmatranje.
Predlog pisma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog pisma  i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Borislav Novaković, Aleksandar Jovanović, prof. dr  Branislava Belić, Đurađ Jakšić, Dmitar Stanišić.Pošto se niko više nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i  stavio Predlog pisma sa Predlogom zaključaka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ prihvatila Pismo o namerama o uspostavljanju saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hajnan (Narodna Republika Kina)i donela Zaključke.

Predsedavajući je podsetio poslanike da su  spojili pretres po tačkama 11 i 12. Dnevnog reda i prešlo se na rad po tim tačkama.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
12. tačka dnevnog reda PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORKE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Predlog odluke o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Zorica Damjanović, Rajko Mijović,  Miroslav Vasin, Smiljana Glamočanin Varga, Stojanka Lekić, Goran Gonđa. Pošto se niko više nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio  Predlog odluke o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao je Skupština sa 69 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ donela Odluku o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“  donela Odluku o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je stavio  Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan  rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je u skladu sa članom 205. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, poslaničko pitanje, u pisanom obliku, postavio poslanik Dušan Stipanović, Pokrajinskoj vladi. Pitanje je dostavljeno Pokrajinskoj vladi radi davanja odgovora.Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Dušana Stipanovića. Odgovor je dostavljen poslanicima.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavili su poslanici: Nenad Borović (pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo); Aleksandar Jovanović ( Pokrajinskoj vladi) i dr Predrag Matejin ( pokrajinskom sekretaru za finansije).
Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije usmeno je odgovorila na pitanje poslanika dr Predraga Matejina.

Predsedavajući je zaključio Šestu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 22,25 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.