Сазив 2016-2020
Број седнице: 12
Датум одржавања: 23. 05. 2017.
Записник

са 12. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 23. маја 2017. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 109 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Гавра Аврамов, Амир Бислими, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Дејан Максимовић, Ивица Миланков, Борислав Новаковић, Весна Прћић, Зоран Суботић, Милан Тодоровић, Ана Томанова Маканова.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 11. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 85 гласова „за“ и шест гласова „против“, усвојила Записник са 11. седнице Скупштине.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Према редоследу пристизања, питања су поставили:

1.    Посланик Александар Зеленски, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство (два питања),
2.    Посланица Катица Бенгин, Предрагу Вулетићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова (једно питање),
3.    Посланица Светлана Козић, мр Вуку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство (једно питање),
4.    Посланик Арон Чонка, Мирославу Штаткићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (једно питање),
5.    Посланик др Иван Стијеповић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (једно питање),
6.    Посланик Ненад Боровић, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (једно питање),
7.    Посланик Немања Шарчевић, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (једно питање),
8.    Посланик Немања Шарчевић, Ненаду Грбићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за енергетику, грађевинарство и саобраћај (једно питање),
9.    Посланик Ђурађ Јакшић, Михаљу Њилашу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (једно питање),
10.    Посланица Ивана Зечевић, Владимиру Батезу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за спорт и омладину (једно питање),
11.    Посланик Данијел Радић, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинско секретару за здравство (једно питање).

Посланик Александар Зеленски је поставио два питања доц. др Зорану Гојковићу. Покрајински секретар је одговорио да ће одговоре на питања, посланик добити писменим путем.
Посланица Катица Бенгин је поставила питање Предрагу Вулетићу, а усмени Одговор је добила од заменика покрајинског секретара др Милке Будаков.
Посланица Светлана Козић, је поставила питање мр Вуку Радојевићу, који је усмено одговорио на питање посланице.
Посланик Арон Чонка, је поставио питање Мирославу Штаткићу, који је усмено договорио на питање посланика.
Посланик др Иван Стијеповић је поставио питање Михаљу Њилашу који је усмено одговорио на питање посланика.
Посланик Ненад Боровић је поставио питање Владимиру Галићу, али усмени одговор на питање посланика дао је Ненад Грбић јер је питање у надлежности покрајинског секретараијата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
Посланик Немања Шарчевић је поставио питање Владимиру Галићу и питање Ненаду Грбићу и они су усмено одговорили на питања посланика.

У складу са чланом 200. став 3 Пословника о раду Скупштине, уколико се не одговори на сва постављена питања посланика у предвиђеном року она се могу пренети на следећу седницу. Посланик Ђурађ Јакшић је у складу са чланом 200. став 2 Пословника Скупштине предложио председнику да продужи рок за 15 минута за питања посланика и у складу са истим чланом председник Скупштине предлог није прихватио већ је прешао на утврђивање Дневног реда 12. седнице Скупштине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум.

Председавајући је констатовао да седници присуствује 98 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“ и осам гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛОВАЦА, ЛОВОЧУВАРА И ШУМАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 83 гласа „за“ и девет гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“ и девет гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 82 гласа „за“ и шест гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 85 гласова „за“ и седам гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 82 гласа „за“ и осам гласова „против“, предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 86 гласова „за“ и седам гласова „против“, предлог усвојила.

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ. Разматрајући Извештај, Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 12. седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“ и седам гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предлажено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 12. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 83 гласа „за“ и девет гласова „против“, утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛОВАЦА, ЛОВОЧУВАРА И ШУМАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ ЗА 2016. ГОДИНУ;
  9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
  10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 1-7 утврђеног Дневног реда. Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 76 гласова „за“, предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,

-известилац надлежног одбора,

-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,

-председник, односно представник посланичке групе,

-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1-7 прешло се на рад по тим тачкама.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛОВАЦА, ЛОВОЧУВАРА И ШУМАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превентивне здравствене заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада је, на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, утврдила Амандман и доставила га Скупштини.
Амандман Покрајинске владе, у смислу члана 151. Пословника о раду Скупштине АПВ, постаје саставни део предлога акта и о њиму се одвојено не гласа.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је доц. др Зоран Гојковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство.
Председавајући је отварио претрес по тачкама 1-7 Дневног реда.
У претресу су учествовали: др Бојан Баги, Светлана Козић, Арон Чонка, Гордана Козловачки, Роберт Колар, Ивана Зечевић, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Милан Ћук, др Немања Шарчевић, Татиана Вујачић, Војислав Кулачин, Драган Стјепановић, Гизела Црквењаков, Данијел Радић, Милан Влаисављевић и доц. др Зоран Гојковић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превентивне здравствене заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 86 гласова „за“ и четири „уздржана“ гласа, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превентивне здравствене заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 96 гласова „за“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 93 гласа „за“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 96 гласова „за“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 97 гласова „за“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 99 гласова „за“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Фонд за подршку инвестиција у Војводини - „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2016. годину на разматрање и усвајање.
Извештај о пословању за 2016. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2016. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај Фонда.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам, Александра Зеленски, Мирослав Васин, Ђурађ Јакшић, Радослав Стриковић, Милан Ћук, Немања Шарчевић, Јелена Делић, Горан Гонђа.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2016. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 68 гласова „за“ и осам гласова „против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ за 2016. годину.


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ АП Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2016. годину, на разматрање и усвајање.
Извештај о пословању за 2016. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2016. годину претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај Фонда.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Горан Иванчевић, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Лајош Паћи, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, др Бранислава Белић и Горан Гонђа.
Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2016. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 76 гласова „за“ и осам гласова „против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.


10.тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2016. године, са исправком на разматрање и усвајање.
Извештај о раду за 2016. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о раду за 2016. годину претходно су размотрили Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Светлана Козић, Горан Пауновић и мр Светлана Бабић. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду за 2016. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“, осам гласова „против“ и пет „уздржаних“ гласова, усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2016. године.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Арон Чонка поставио је усмено посланичко питање Михаљу Њилашу, покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, на које ће одговор добити у писаном облику.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 12. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 16,37 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.