Saziv 2016-2020
Broj sednice: 18
Datum održavanja: 06. 03. 2018.

Na osnovu člana 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014, 54/2014 i 57/2017 ),

 

S A Z I V A M

OSAMNAESTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 06. marta 2018. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA FUTOG - BEOČIN SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIKUPLjANjE, ODVOĐENjE I PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U SLIVU REKE SAVE U REGIONU SREMA;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA-JAZAK-„LETENKA“ SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
  5. PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU USTEČKOG REGIONA (ČEŠKA REPUBLIKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  6. IZVEŠTAJ O OSTVARIVANjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. I 2016. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 17. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 21. decembra 2017. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 26. februar 2018. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)