Сазив 2016-2020
Број седнице: 22
Датум одржавања: 31. 05. 2018.
Записник

са 22. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 31. маја 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Амир Бислими, Мирослав Васин, Дарко Вукоје, Зорица Дамјановић, Матија Ковач, Дејан Максимовић, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Весна Прћић, Марко Каранфиловић, Радослав Стриковић и Милан Тодоровић.

Прешло се на усвајање записника.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 21. седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ усвојила Записник са 21. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да су посланици Александар Зеленски и Дејан Максимовић иступили из Посланичке групе „Доста је било-Саша Радуловић“ и констатовао да је Посланичка група „Доста је било-Саша Радуловић“ престала да постоји.

Такође, председавајући је обавестио Скупштину да га је председник Посланичке групе „Алтернатива за Војводину - Мађарски покрет - ДЗВМ - Alternatíva a Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK” обавестио да је та посланичка група за свог председника изабрала посланика Арсена Курјачког, а за заменика председника посланика Злату Ђерић.

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.

Председавајући је обавестио посланике да су, према редоследу пристизања, питања за 22. седницу поставили:

1. Посланик Александар Зеленски, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (једно питање).

2. Посланик Александар Зеленски, Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару финансије (једно питање). Посланику је писани одговор покрајинског секретаријата достављен.

3. Посланик Смиљана Гламочанин Варга, Владимиру Галићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине (једно питање). Члан Покрајинске владе, Владимир Галић, доставио је обавештење председнику Скупштине у коме је наведено да питање посланика Смиљане Гламочанин Варга није у надлежности покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, те у вези са тим, посланик, није добио усмени одговор на питање. Посланику је одговор покрајинског секретаријата достављен 29. маја 2018. године.

4. Посланик Милан Ћук, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе (једно питање).

Посланик Александар Зеленски поставио је питање, Огњену Бјелићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретар усмено је обавестио посланика да ће добити писмени одговор јер је потребно више времена за његову припрему.

Посланик Александар Зеленски поставио је питање, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије. Покрајински секретар је усмено одговорила на питање. Посланик Александар Зеленски је поставио потпитање на које је Покрајински секретар усмено и одговорила. Посланик је прокоментарисао потпитање.

Посланик Милан Ћук поставио је питање, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председник Покрајинске владе је усмено одговорио на питање посланика. Посланик је поставио потпитање на које је председник Покрајинске владе усмено и одговорио. Посланик је прокоментарисао одговор.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 99 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ и 9 гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ и једним гласом „против“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога покрајинских скупштинских одлука чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“;
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ и девет гласова „против“ утврдила Дневни ред 22. седнице Скупштине АП Војводине.

Посланик Смиљана Гламочанин Варга поставила је питање председнику Скупштине у вези са чланом 50. Пословника о раду, који се тиче сазивања седнице Одбора. Председник Скупштине усмено је одговорио посланику.

Посланик Милан Ћук је предложио да се, у складу са чланом 90. Пословника о раду, продужи време излагања и то: за излагање на српском језику, за председнике Посланичких група на 60 минута, за посланике на 30 минута, а за излагање на језицима националних мањина – националних заједница на 45 минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова „за“ и 70 гласова „против“ предлог није усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. На седници Одбора представник предлагача указао је на техничку исправку, која је наведена у извештају одбора, а која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Посланик Ђурађ Јакшић је затражио од председника Скупштине да се посланичкој групи „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА”, материјал за седнице Скупштине, у складу са чланом 79. Пословника о раду, доставља у електронском и штампаном облику. Председник Скупштине одговорио је посланику Ђурађу Јакшићу да ће посланичка група „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА” добијати све материјале у штампаном облику, у онолико примерака колико Посланичка група броји чланова.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Илона Пелт, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Смиљка Јовановић, мр Вук В. Радојевић, Ђурађ Јакшић, Александра Ђанковић, Јован Лазаров, Александар Зеленски, Злата Ђерић, Горан Пауновић, Саша Шућуровић, Милан Ћук, Горан Гонђа, Дарко Бађок, Марко Шијан, Нада Мандић, Предраг Матејин, Катица Бенгин, Арон Чонка, Немања Шарчевић, Павел Сурови, Слађана Јовановић, Илија Маравић, Станка Михајлов, Данијел Радић, мр Зоран Суботић, Предраг Гинцуљ, Нада Милановић, Душан Стипановић, Ивица Миланков, Рајка Лучар, Милорад Лемић и Игор Мировић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ и 25 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Председавајући је одредио паузу од 14,30 до 15,39 часова.

Након паузе, председавајући је констатовао да седници присуствује 76 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Након паузе, наставило се са радом по тачкама Дневног реда.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао Љубодраг Мишчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар-децембар 2017. године на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду за 2017. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размoтрили Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Горан Пауновић, Драган Стјепановић, Светлана Бабић, Светлана Козић и Немања Шарчевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“, 15 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар-децембар 2017. годину.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању за 2017. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размoтрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали : Ђурађ Јакшић, Бранислава Белић, Јована Меденица, Милан Ћук, Горан Гонђа, Рајка Лучар, Данијел Радић, којем је председавајући одузео реч, Снежана Седлар, Немања Шарчевић и Вучета Тошковић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова „за“ и девет гласа „против“ усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није пријавио за реч председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о имановању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 9 гласова „против“, донела Одлуку о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није пријавио за реч председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“, донела Одлуку о измени одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

На 21. седници Скупштине АП Војводине која је одржана 08. маја 2018. године, у делу седнице након исцрпљеног Дневног реда, допунско посланичко питање, у смислу члана 205. Пословника о раду Скупштине, поставио је:

1. Арон Чонка, доц. др Зорану Гојковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство. Одговор на питање достављен је посланику. Посланик Арон Чонка није био у сали у тренутку прозивања.

Посланик Злата Ђерић је, између две седнице поставила посланичко питање у писаном облику, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам на које ће добити писани одговор у предвиђеном року.

Посланичка питања поставили су посланици:

1. Катица Бенгин, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе и

2. Немања Шарчевић, Ивану Ђоковићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за привреду и туризам.

Одговоре ће посланици добити у писменој форми.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 22. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,29 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.