Saziv 2016-2020
Broj sednice: 26
Datum održavanja: 14. 11. 2018.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014, 54/2014 i 57/2017),

 

S A Z I V A M

26. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 14. novembra 2018. godine (sreda),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O USTANOVLjAVANjU NAGRADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I POKRAJINSKIH PRIZNANjA;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA“;
  4. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2018. GODINE;
  5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2017. GODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo zapisnike sa 24. i 25. (Tematske) sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koje su održane 18. septembra i 30. oktobra 2018. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 02. novembar 2018. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)