Saziv 2016-2020
Broj sednice: 27
Datum održavanja: 20. 12. 2018.
Zapisnik

sa 27. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 20. decembra 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,03 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovao je 101 poslanik.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Darko Bađok, Jelena Balašević, Amir Bislimi, Branislav Bogaroški, Akoš Elveđi, Aleksandar Zelenski, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Marko Karanfilović, Svetlana Kozić, Robert Kolar, Neđeljko Konjokrad, Bojan Kostreš, Arsen Kurjački, Borislav Novaković, Miroslav Rodić, Radoslav Striković, Milan Todorović, Dejan Čapo.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 62 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje Zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 26. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 57 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 26. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe „Alternativa za Vojvodinu - Mađarski pokret - DZVM - Nova Srbija - Alternatíva Vajdaságért - Magyar Mozgalom - VMDK - Új Szerbia” , u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je Poslanička grupa „Alternativa za Vojvodinu - Mađarski pokret - DZVM - Nova Srbija - Alternatíva Vajdaságért - Magyar Mozgalom - VMDK - Új Szerbia” za svog predsednika izabrala poslanika Zlatu Đerić, a za zamenika predsednika poslanika Elveđi Akoša. Takođe, predsednik Poslaničke grupe „Alternativa za Vojvodinu - Mađarski pokret - DZVM - Nova Srbija - Alternatíva Vajdaságért - Magyar Mozgalom - VMDK - Új Szerbia”, u skladu sa članom 38. st. 2 i 4 Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Svetlana Kozić, pristupila toj Poslaničkoj grupi.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice dostavio obaveštenje da, zbog obima materijala, kratkog vremenskog roka i ograničenih kadrovskih kapaciteta Prevodilačka služba Pokrajinskog sekretarijata nije bila u mogućnosti da u potpunosti završi prevođenje materijala, te u tom smislu je zamolio poslanike, koji su se izjasnili da im se materijal dostavlja na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice, za razumevanje. Predsedavajući je obavestio poslanike da će im u narednim danima biti dostavljeni i prevedeni svi materijali.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Jovan Lazarov, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje i potpitanje). Poslanik je dobio usmeni odgovor na pitanje i potpitanje. Poslanik Jovan Lazarov je prokomentarisao odgovor pokrajinskog sekretara.

Poslanik Borislav Novaković je ometao rad na sednici Skupštine zbog čega je udaljen sa sednice Skupštine.

2. Poslanik Nada Milanović, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje). Poslanik je dobio usmeni odgovor na pitanje.

3. Poslanik Saša Levnajić, doc. dr Zoranu Gojkoviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje i potpitanje). Poslanik je dobio usmeni odgovor na pitanje i potpitanje.

4. Poslanik Marko Marić, Nenadu Grbiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (jedno pitanje). Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je poslaniku usmeno odgovorio na pitanje. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

5. Poslanik Matija Kovač, Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije (jedno pitanje i potpitanje). Pokrajinski sekretar mu je usmeno odgovorila i na pitanje i potpitanje.

Pošto je iscrpljeno vreme za pitanja poslanika, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 73 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Zatim se prešlo na utvrđivanje Dnevnog reda.

Poslanik Nemanja Šarčević je, u skladu sa članom 87. stav 5 Poslovnikom o radu Skupštine, predložio da se povuče tačka pod brojem 19. Predloga dnevnog reda 27. sednice Skupštine, a koja glasi: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da, sa 13 glasova „za“, 65 glasova “protiv“ i dva „uzdržana glasa“ predlog nije usvojen.

Poslanici Milan Ćuk i Đurađ Jakšić ukazali su na povredu Poslovnika o radu Skupštine.

Predsedavajući je stavio predlog dnevnog reda 27. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ utvrdila

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE MOBILIZACIJE KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE PROCENE NUTRITIVNOG STATUSA KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;
 16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA SARKOPENIJE NA TERITORIJI JUŽNOBAČKOG I SREMSKOG OKRUGA ZA 2019. GODINU;
 17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
 18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSTVARIVANjU MATERINSKOG DODATKA ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE;
 19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA;
 20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
 21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA FUTOG – BEOČIN, SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „BEGEČKA JAMA";
 23. PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE FUĐIEN (NARODNA REPUBLIKA KINA);
 24. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1- 20 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“ i 12 glasova protiv, predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 1-20 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA LEČENjA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENjEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE MOBILIZACIJE KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANE PROCENE NUTRITIVNOG STATUSA KRITIČNO OBOLELOG HIRURŠKOG BOLESNIKA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA SARKOPENIJE NA TERITORIJI JUŽNOBAČKOG I SREMSKOG OKRUGA ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSTVARIVANjU MATERINSKOG DODATKA ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske o Budžetu amandmane su podneli: poslanik Nenad Borović (V), Danijel Radić (VIII), Jelena Delić (II); Nemanja Šarčević (IX), Ivana Zečević (VII), Vojislav Kulačanin (IV), Ivica Milankov (IV), Dragan Stjepanović (VII), Milan Ćuk(VIII) i Đurađ Jakšić (XI). Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete Amandman je podneo poslanik dr Ivan Stijepović.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu kao ni Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu, podnete amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu; Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu; predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva i socijalne politike prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podnete amandmane.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva i socijalne politike i Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i donese pokrajinske skupštinske odluke, a da odbije Amandman.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, amandmane, mišljenja Pokrajinske vlade povodom amandmana prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Predstavnik predlagača je, na sednici Odbora, ukazao na tehničku grešku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu. Tehnička ispravka, koja je navedena u izveštaju Odbora, je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i da su podneti amandmani pravno mogući.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva podneo je dos. dr Zoran Gojković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti socijalne politike podneo je Predrag Vuletić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o Predlogu budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima. Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 2-20 Dnevnog reda.

Poslanik dr Ivan Stijepović je obrazložio podneti Amandman.

U pretresu u načelu su učestvovali ispred poslaničkih grupa: Ilona Pelt, Nenad Borović, Saša Šućurović, Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković i Jovan Lazarov.

U pretresu u načelu su učestvovali i: dr Ivan Stijepović, Lajoš Paći, prof. dr Branislava Belić, mr Maja Sedlarević, Milan Ćuk, Pavel Surovi, Zorica Damjanović, dr Bojan Bagi.

Predsedavajući je odredio pauzu od 14,02 do 15,07 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 65 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa u načelu su učestvovali: Miroslav Vasin, Svetlana Babić, Nemanja Šarčević, Stojanka Lekić, Branislava Jeftić, Goran Paunović, Goran Gonđa, Danijel Radić, Marko Šijan, Ivana Zečević, Ivica Milankov, Aleksandar Đedovac, Dragan Stjepanović, Snežana Sedlar, Vojislav Kulačanin, Ilija Maravić, Milorad Lemić, Nada Mandić, Sanja Kovačević, Dušan Stipanović, Aleksandar Jovanović, dr Predrag Matejin.

Poslanici Milenko Jovanov, Danijel Radić i Đurađ Jakšić su ukazali na povredu Poslovnika o radu.

Predsedavajući je zaključio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu i jedinstveni pretres po tačkama 2-20 Dnevnog reda.

Poslanik dr Ivan Stijepović je ostao pri podnetom Amandmanu.

Zatim je predsedavajući otvorio pretres u pojedinostima o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

U pretresu u pojedinostima su učestvovali: Đurađ Jakšić, predsednik poslaničke grupe, Milan Ćuk, Danijel Radić, Ivana Zečević, Nemanja Šarčević, Ivica Milankov, Dragan Stjepanović, Vojislav Kulačanin i Jelena Delić.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 4. Poslovnika o radu, obavestio Skupštinu da će Skupština nastaviti sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Poslanici koji su podneli amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu su ostali pri podnetim amandmanima.

Predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima i prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 16 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 17 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 17 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 15 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 17 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Jelene Delić . Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Jelene Delić

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Jelene Delić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Jelene Delić

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman XI poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman V poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman II poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasova „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman III poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman VIII poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman II poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman V poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman IX poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Đurađa Jakšića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman X poslanika Đurađa Jakšića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman II poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 10 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman V poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Dragana Stjepanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“ odbila Amandman VII poslanika Dragana Stjepanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman III poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Ivice Milankova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Ivice Milankova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman I poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa devet glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman II poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Ivane Zečević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasom „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Ivane Zečević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova“za“i 69 glasom „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 14 glasova „za“ i 67 glasom „protiv“ odbila Amandman V poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nemanje Šarčević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 13 glasova „za“ i 69 glasom „protiv“ odbila Amandman VI poslanika Nemanje Šarčević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Nemanje Šarčevića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 11 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman IX poslanika Nemanje Šarčevića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 68 glasova „protiv“ odbila Amandman I poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbilaAmandman III poslanika Danijela Radića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Danijela Radića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 12 glasova „za“ i 71 glasom „protiv“ odbila Amandman IV poslanika Danijela Radića.

Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o Amandmanu na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr Ivana Stijepovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa sedam glasova „za“ i 66 glasova „protiv“ odbila Amandman poslanika dr Ivana Stijepovića.

Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima pokrajinskih skupštinskih odluka.


Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasova “za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasova “za“ i devet glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasova “za“ i devet glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasova “za“ i osam glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasova “za“ i devet glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova “za“ i devet glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova “za“ i jednim glasom „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019 godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova “za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane mobilizacije kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu rane mobilizacije kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja sarkopenije na teritoriji Južnobačkog i Sremskog okruga za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu ranog otkrivanja sarkopenije na teritoriji Južnobačkog i Sremskog okruga za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom “za„ i devet glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA FUTOG – BEOČIN, SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog – Beočin, sa elementima detaljne regulacije i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres u kojem je učestvovao poslanik Ljubodrag Miščević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 63 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog – Beočin, sa elementima detaljne regulacije.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE“BEGEČKA JAMA“

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama" i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto se niko nije prijavio za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 61 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama".


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG PISMA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE(REPUBLIKA SRBIJA) I PROVINCIJE FUĐIEN (NARODNA REPUBLIKA KINA);

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pisma o namerama o uspostavljanju prijateljskih odnosa između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina) i dostavila ga Skupštini na razmatranje.Predlog pisma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Zaključke.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pisma sa Predlogom zaključaka podneo je doc. dr Goran Ivančević, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu, ispred poslaničkih grupa, su učestvovali: Dragan Stjepanović, prof. dr Branislava Belić, Dmitar Stanišić, a od poslanika Katica Bengin.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog pisma sa Predlogom zaključaka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 74 glasa „za“ Skupština razmotrila Pismo o namerama o uspostavljanju prijateljskih odnosa između Autonomne pokrajione Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina) i donela Zaključke.


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predlog odluke prethodno je razmotio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres i pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 65 glasova „za“ Skupština donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Aleksandar Zelenski je, dana 26. novembra 2018. godine, između dve sednice, u pisanom obliku postavio poslanička pitanja Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor nije dostavljen.

Poslanička pitanja su postavili: Đurađ Jakšić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje) i Predragu Vuletiću, pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (jedno pitanje);Milan Ćuk, Mihalju Njilašu, pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice (jedno pitanje) i dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje); Ivana Zečević, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje); Ivica Milankov, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (jedno pitanje) i dr Vuku V.Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje); Nemanja Šarčević, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (dva pitanja) i doc. dr Zoranu Gojkoviću, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo (jedno pitanje) i Dragan Stjepanović, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade (dva pitanja).

Pošto (više) nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 27. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 19,41 časova.