Saziv 2016-2020
Broj sednice: 29
Datum održavanja: 11. 04. 2019.
Zapisnik

sa 29. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 11. aprila 2019. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,06 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovao 94 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Katica Bengin, Amir Bislimi, Nenad Borović, Miroslav Vasin, Zorica Damjanović, Zlata Đerić, Dušan Jakovljev, Uroš Kandić, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Robert Kolar, mr Arsen Kurjački, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Marko Karanfilović, dr Ivan Stjepović, Goran Latković, Pavel Surovi, Milan Todorović, Ana Tomanova Makanova, Milan Ćuk, Aleksandar Farkaš, Aron Čonka i mr Miroslav Španović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 69 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 28. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 28. sednice Skupštine.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Miroslav Rodić, postavio je pitanje Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

2. Poslanik Predrag Petrović, postavio je pitanje Vladimiru Batezu, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za sport i omladinu. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Predrag Petrović postavio je i potpitanje na koje je, takođe, dobio usmeni odgovor.

3. Poslanik Milorad Lemić, postavio je dva pitanja Đorđu Milićeviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade. Potpredsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio poslaniku. Poslanik Milorad Lemić postavio je i potpitanje i dobio usmeni odgovor.

4. Poslanik Tihomir Stojaković, postavio je pitanje Mihalju Njilašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Potpredsednik Pokrajinske vlade usmeno je odgovorio poslaniku. Poslanik Tihomir Stojaković postavio je i potpitanje na koje je, takođe, dobio usmeni odgovor.

5. Poslanik Milan Vlaisavljević, postavio je pitanje, prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 71 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 29. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

  1. 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  2. 2. PREDLOG KODEKSA PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. 3. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA 2018. GODINU;
  4. 4. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
  5. 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2018. GODINU;
  6. 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“, utvrdila Dnevni red 29. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U raspravi su učestvovali: Ivana Zečević i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG KODEKSA PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog kodeksa prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog kodeksa u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U raspravi su učestvovali: Aleksandar Jovanović, Đurađ Jakšić i Dragan Stjepanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog kodeksa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“, donela Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2018. GODINU;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj za 2018. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za poljoprivredu, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Aleksandar Jovanović, Đurađ Jakšić, Goran Gonđa, Saša Levnajić, Aleksandar Zelenski, Jelena Jovanović, Nemanja Šarčević i Jovan Lazarov.

Predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2018. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2018. godinu.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje.

Izveštaj sa Predlogom zaključka prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj i donese Zaključak.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U raspravi je učestvovao Branislav Bogaroški.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj sa Predlogom zaključka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa „za“ i pet glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i donela Zaključak.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2018. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević, Goran Gonđa, Mia Strajin, Stojanka Lekić i mr Milica Kirćanski.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ i deset glasova „protiv“, usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na predlog Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija“ predsednik Skupštine je predložio da se Predlog odluke dopuni tako da se dr Goran Latković izabere za člana Odbora za omladinu i sport umesto Aleksandre Đanković kao i za člana Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Navedene dopune postaju sastavni deo Predloga i o njima se posebno ne glasa.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasova „za“ donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Aleksandar Zelenski je, dana 26. novembra 2018. godine, između dve sednice, u pisanom obliku postavio poslanička pitanja Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade, koja je ponovo postavio 14. januara i 07. marta 2019. godine. Poslaniku je odgovor dostavljen.

Na 28. sednici Skupštine AP Vojvodine koja je održana 13. februara 2019. godine, poslanička pitanja, u smislu člana 204. Poslovnika o radu Skupštine, postavili su:

1. Ivica Milankov, dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen.

2. Đurađ Jakšić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

3. Nemanja Šarčević, postavio je dopunsko pitanje Zoranu Gojkoviću, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen.

4. Đurađ Jakšić, postavio je dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

5. Ivica Milankov, postavio je dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen.

6. Dragan Stjepanović, postavio je dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanička pitanja na 29. sednici Skupštine postavili su:

1. Aleksandar Zelenski, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Predsedavajući je konstatovao da će poslaniku odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.

2. Ivana Zečević, Vladimiru Galiću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Predsedavajući je konstatovao da će poslaniku odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.

3. Nemanja Šarčević, Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Predsedavajući je konstatovao da će poslaniku odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 29. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14,15 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.