Saziv 2016-2020
Broj sednice: 32
Datum održavanja: 26. 06. 2019.
Zapisnik

sa 32. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 26. juna 2019. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,09 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je ukupno prisustvovalo 93 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: mr Svetlana Babić, Jelena Balašević, prof. dr Branislava Belić, Amir Bislimi, Bogaroški Branislav, Miroslav Vasin, Aleksandra Đanković, mr farm. Dragana Đurić Bulatović, Sreten Jovanović, Uroš Kandić, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Akoš Elveđi, Bojan Kostreš, mr Arsen Kurjački, Dragomir Lalić, Dejan Maksimović, dr Predrag Matejin, Rajko Mijović, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Marko Karanfilović, Dmitar Stanišić, Ana Tomanova Makanova, Dejan Čapo i Aron Čonka.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da sednici prisustvuje 66 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na usvajanje zapisnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnike sa 30. i 31. sednice Skupštine AP Vojvodine, koje su održane 28. i 31. maja 2019. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 30. sednice Skupštine i da je sa 64 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 31. sednice Skupštine.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su postavili:

1. Poslanik Jelena Mihelčić, postavila je pitanje prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku.

2. Poslanik mr Miroslav Španović, postavio je pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade koji mu je usmeno odgovorio. Poslanik je postavio i potpitanje i dobio usmeni odgovor, koji je poslanik prokomentarisao.

3. Poslanik Darko Bađok, postavio je pitanje Ognjenu Bjeliću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu koji mu je usmeno odgovorio.Poslanik je postavio i potpitanje i dobio usmeni odgovor, koji je poslanik prokomentarisao.

4. Poslanik Rajka Vujović, postavila je pitanje Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije, koja je usmeno odgovorila. Poslanik je postavila i potpitanje na koje je, takođe, dobila usmeni odgovor, koji je prokomentarisala.

5. Poslanik Pavel Surovi, postavio je pitanje, prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koji je usmeno odgovorio. Poslanik je postavio i potpitanje na koje je, takođe, dobio usmeni odgovor, koji je prokomentarisao.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 71 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda 32. sednice Skupštine.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 32. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova „za“ glasa predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAKLjUČIVANjU I IZVRŠAVANjU SPORAZUMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ODGOVARAJUĆIM TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA;
  3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2018. GODINU;
  5. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2018. GODINE;
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2018. GODINU;
  7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  8. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
  9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ i pet glasova „protiv“, utvrdila Dnevni red 32. sednice Skupštine AP Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 8 i 9. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i osam glasova „protiv“predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU.

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali: Ilona Pelt, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Jovan Lazarov i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. Od poslanika, u pretresu su učestvovali: Ivan Stijepović, Aleksandar Zelenski, Goran Gonđa, Aleksandar Jovanović, Darko Bađok, Milan Ćuk, Milorad Lemić, Ivana Zečević, Predrag Ginculj, Nemanja Šarčević, Pavel Surovi, Danijel Radić, Milenko Jovanov, Stojanka Lekić, Vojislav Kulačanin, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAKLjUČIVANjU I IZVRŠAVANjU SPORAZUMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ODGOVARAJUĆIM TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaključivanju i izvršavanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podneo je Ognjen Bjelić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali: Ivana Zečević i Saša Levnajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaključivanju i izvršavanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje podneo je Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretar za privredu i turizam.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 13,54 do 15,15 časova. Nakon pauze, na predlog predsednika utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 70 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa: Laslo Kormanjoš, Robert Kolar, Milan Ćuk, Ljubodrag Miščević, a od poslanika su učestvovali: Zorica Damjanović, Gizela Crkvenjakov, Nemanja Šarčević, Tihomir Stojaković i Radomir Kuzmanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2018. GODINU;

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2018. godinu, radi davanja saglasnosti.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2018. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.

Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2018. godinu i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda, Mišljenje Pokrajinske vlade i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori predlažu Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Fonda i da donese Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali, od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Đurađ Jakšić i Aleksandar Đedovac, a od poslanika su učestvovali: Katica Bengin, Milan Ćuk, Jelena Jovanović, Milica Kirćanski, Zoran Subotić i Sanja Žigić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu i finansijiskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2018. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i osam „protiv“, donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2018. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2018. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu za 2018. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmatrali Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije i predlažu Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Dragan Stjepanović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Izveštaj o radu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar – decembar 2018. godine.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2018. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.

Izveštaj o poslovanju i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmatrali Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori predlažu Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali su Nemanja Šarčević i Stojanka Lekić, a od poslanika Goran Gonđa.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i sadam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2018. godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres, pošto se niko nije javio za reč, zaključio je pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa „za“ donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


Pošto smo spojili pretres po tačkama 8. i 9. dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Odbor za obrazovanje i nauku, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju i Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres, kako se niko nije javio, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju, nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio da su, na 30. sednici Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 28. maja 2019. godine, poslanička pitanja, u smislu člana 204. Poslovnika o radu Skupštine, postavili:

-Đurađ Jakšić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor poslaniku još nije dostavljen;

-Ivica Milankov, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor poslaniku još nije dostavljen;

-Ivica Milankov, dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor poslaniku još nije dostavljen i

-Nemanja Šarčević, postavio je dopunsko pitanje Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik je prokomentarisao odgovor.

Na 32. sednici Skupštine poslanička pitanje je postavio:

- Nemanja Šarčević, postavio je pitanje Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

-Aleksandar Jovanović, je pisanim putem, tokom sednice, postavio pitanje Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

-Ivica Milankov, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade;

-Ivica Milankov, dr Vuku V. Radojeviću, pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;

-Đurađ Jakšić, Ivanu Đokoviću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam;

-Đurađ Jakšić, Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

-Nemanja Šarčević, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade i

-Nemanja Šarčević, Vladimiru Galiću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 32. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,50 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.