Сазив 2020-2024
Број седнице: 4
Датум одржавања: 13. 11. 2020.
Записник

са Четврте седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 13. новембра 2020. године у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Седница је почела у 10,05 часова.

Седницом су председавали Иштван Пастор, председник, Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине.

Председавајући је образложио сазивање седнице у року краћем од десет дана, али не краћем од 72 часа, као и одржавање седнице у петак, у складу са чл. 79. став 2. и 81. став 3. Пословника о раду Скупштине
Председавајући је обавестио посланике да, имајући у виду мере предострожности за спречавање ширења заразних болести КОВИД-19, првенствено мере физичког дистанцирања, простор у коме се одржава седница нема систем за електронско гласање те ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика,као и да ће се пријаве за реч и гласање, обављати подизањем руку.

Председавајући је обавестио посланике да ће пријаве за претрес, подносити у писаном облику, на обрасцима који су посланицима подељени од стране Службе; за повреду пословника и реплику ће се пријављивати подизањем руку и да ће се посланици обраћати Скупштини са говорнице.

Председавајући је подсетио посланике и све присутне у сали да је обавезно ношење заштитне маске.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је од укупног броја посланика почетку седнице присуствовало 92 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Душан Бајатовић, Бранислав Богарошки, Милан Влаисављевић,  Вуковић Дејан, Доведан Ново, Златковић Наташа, доц. др Горан Иванчевић, Стојанка Лекић, Новак Максимовић, Марко Марић, Милош Миловановић, Радмила Митровић, Жаклина Радић Крстић, Александар Фаркаш, Ненад Чанак, Дејан Чапо и Мирослав Чеман.

Председавајући је ставио Записник са Друге седнице Скупштине, одржане 29. октобра 2020. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласова „за“ усвојила Записник са Друге седнице Скупштине.

Председавајући је ставио Записник са Треће седнице Скупштине, одржане 29. октобра 2020. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласова „за“ усвојила Записник са Треће седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланику у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Марку Шијану са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Марку Шијану са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“

Председник Посланичке групе “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, у складу са чланом 38. став 2 и 4. Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Марко Шијан приступио Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Милован Амиџић из Новог Сада, дана 30. октобра 2020. године, поднео оставку на функцију председника Покрајинске изборне комисије и констатовао да је Миловану Амиџићу престала функција председника Покрајинске изборне комисије, даном подношења оставке.

Председавајући је обавестио посланике да је Агенција за спречавање корупције доставила Скупштини АП Војводине Решење којим је утврђено да Барат Гергељу Габору престаје функција члана Привременог савета Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици, по сили закона. Председавајући је констатовао да Барат Гергељу Габору престаје функција члана Привременог Савета Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице доставио обавештење да, због обима материјала, кратког временског рока и ограничених кадровских капацитета Преводилачка служба Покрајинског секретаријата није била у могућности да у потпуности заврши превођење материјала, те у том смислу замолио посланике, који су се изјаснили да им се материјал доставља на језику националне мањине-националне заједнице, за разумевање.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

 Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и четири гласа “против“ Скупштина предлог усвојила. Председавајући је ставио Предлог дневног реда Четврте седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“,  четири гласа “против“  и четири „уздржана“ гласа утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
  3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
  6. ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио предлог за спајање претреса по тачкама 3. и 4. утврђеног Дневног реда, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА

Председник Покрајинске владе, у складу са чланом 185. став 2. Пословника о раду Скупштине, доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинских секретара на разматрање.
Уводно образложење Предлога дао је Игор Мировић, председник Покрајинске владе.     
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: посланик Ђурађ Јакшић и председник Покрајинске владе, Игор Мировић.
Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог за избор Отот Роберта за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала Отот Роберта за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Милана Ковачевића за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Након гласања, председавајући је констатовала да је Скупштина са 89 гласова „за“ и осам гласова „против“ изабрала Милана Ковачевића за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Горана Каурића за заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова“за“ и осам гласова “против“ Скупштина изабрала Горана Каурића за заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор др Оливере Иванов за заменика покрајинског секретара за здравство. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала др Оливеру Иванов за заменика покрајинског секретара за здравство.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Армина Фаркаша за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала Армина Фаркаша за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Александре Радак за заменика покрајинског секретара за финансије. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“, четири гласа „против“ и четири „уздржана“ гласа Скупштина изабрала Александру Радак за заменика покрајинског секретара за финансије.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Парошки Радивоја за заменика покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала Парошки Радивоја за заменика покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Душана Шпановића за заменика покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала Душана Шпановића за заменика покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор доц. др Мирке Лукић - Шаркановић за заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и осам „уздржаних“ гласова Скупштина изабрала доц. др Мирку Лукић - Шаркановић за заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор др Зорана Тасића за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала др Зорана Тасића за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Татјане Јечменице Јевтић за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала Татјану Јечменицу Јевтић за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Тот Палимира за заменика покрајинског секретара за привреду и туризам.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и осам гласова „против“ Скупштина изабрала Тот Палимира за заменика покрајинског секретара за привреду и туризам. Председавајући је новоизабраним заменицима покрајинских секретара честитао на избору и пожелео им успешан рад.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничку грешку у Предлогу. Исправка техничке грешке наведена у Извештају је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа.Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, са техничком исправком, у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александар Оџић, Анамарија Пинтер, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Предраг Гинцуљ, Немања Завишић, Марина Недељковић, Илија Маравић, Александар Ђедовац, Павел Сурови, Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије. Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и десет гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.


Пошто је спојен претрес по тачкама 3. и 4. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада доставила је Скупштини:

- ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ и

- ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ,

на разматрање и усвајање.

Извештаје о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји извештаје.
Уводно излагање поводом извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александар Оџић, Иштван Добо, Ненад Боровић, Ђурађ Јакшић, Миодраг Булајић, Олена Папуга, Борислав Антонић, Марина Недељковић, Милан Ђукић, Војвислав Кулачанин, Павел Сурови, Александар Смиљанић, др Горан Пузић, Станислава Хрњак и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.
 Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар - јун 2020. године на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и девет гласова “против“ Скупштина усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар – јун 2020. године.
Председавајући је ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар - септембар 2020. године на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ и девет гласова “против“ Скупштина усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2020. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе одлуку.
Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.
У складу са чланом 101. Пословника о раду, председавајући  је, за повреду реда на седници Скупштине, посланику Ђурађу Јакшићу најпре изрекао меру опомене, а затим и меру одузимања речи.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласа „за“ Скупштина донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2020. годину.


6. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Генерални секретар Скупштине доставио је Скупштини Предлог кандидата за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог за именовање Бориса Бајића за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова “за“ и пет гласова “против“ Скупштина именовала Бориса Бајића за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
У складу са чланом 36. став 5 Пословника о раду, функција заменика генералног секретара претходног сазива престала је даном именовања заменика генералног секретара новог сазива.
Председавајући је честитао новоизабраном заменику генералног секретара Скупштине и пожелео му успешан рад.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлукe. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова “за“ Скупштина донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Пошто није било посланичких питања, председавајући је закључио Четврту седницу Скупштине АП Војводине у 14,23 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.