Сазив 2020-2024
Број седнице: 5
Датум одржавања: 17. 12. 2020.
Записник

са Пете седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 17. децембра 2020. године у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Седница је почела у 10,07 часова.

Седницом су председавали Иштван Пастор, председник и Александра Малетић, потпредседник Скупштине.

Председавајући је образложио сазивање седнице у року краћем од десет дана, али не краћем од 72 часа, у складу са чл. 79. став 2. Пословника о раду Скупштине
Председавајући је обавестио посланике да, имајући у виду мере предострожности за спречавање ширења заразних болести КОВИД-19, првенствено мере физичког дистанцирања, простор у коме се одржава седница нема систем за електронско гласање те ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика,као и да ће се пријаве за реч и гласање, обављати подизањем руку.

Председавајући је обавестио посланике да ће пријаве за претрес, подносити у писаном облику, на обрасцима који су посланицима подељени од стране Службе; за повреду пословника и реплику ће се пријављивати подизањем руку и да ће се посланици обраћати Скупштини са говорнице.

Председавајући је подсетио посланике и све присутне у сали да је обавезно ношење заштитне маске.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је од укупног броја посланика почетку седнице присуствовало 84 посланика.

Према евиденцији, Петој седници Скупштине нису присуствовали посланици: Даниел Бабић, др Бојан Баги, Милица Божић, Дејан Вуковић, Александра Ђанковић, Дамир Зобеница, доц. др Горан Иванчевић, Ружица Игић, Сретен Јовановић, Биљана Крушић, Војислав Кулачанин, Саша Левнајић, Жељко Малушић, Александар Мандић, Гордана Миленковић, Ђорђе Милићевић, Станка Михајлов, Љубо Панић, Љиљана Плазачић, Жаклина Радић Крстић, Бранислав Ристивојевић, Владимир Соро, Александар Фаркаш, Ненад Чанак, Дејан Чапо и Мирослав Шпановић.

Председавајући је ставио Записник са Четврте седнице Скупштине, одржане 13. новембра 2020. године, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ усвојила Записник са Четврте седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Душан Бајатовић, у складу са чланом 53. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине. Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланика. Председавајући је, сагласно члану 53. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, констатовао да је Душану Бајатовићу престао мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, даном подношења оставке.

Такође, председавајући је обавестио посланике да је, на основу члана 39., а у вези са чланом 38. став 2. Пословника о раду, заменик председника Посланичке групе „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија“, обавестила председника Скупштине да је дошло до промене председника Посланичке групе тако што је нови председник Посланичке групе Борис Новаковић, уместо Душана Бајатовића.

Председавајући је обавестио Скупштину да је у Скупштини Аутономне покрајине Војводине образована ЖЕНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА МРЕЖА, као неформална група посланица, у складу са чланом 226. Пословника о раду. За координаторку Женске парламентарне мреже одређена је Стојанка Лекић, а за прву заменицу координаторке Наташа Лалић.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 82 гласа „за&ldquo и три гласа “против&ldquo Скупштина предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 80 гласа „за&ldquo и три гласа “против&ldquo Скупштина предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 81 гласом „за&ldquo Скупштина предлог усвојила. Председавајући је ставио на гласање Предлог дневног реда Пете седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 82 гласа „за“,  и пет гласова “против“  Скупштина утврдила следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2020-2024.ГОДИНЕ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 27. ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;
 28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса од 3. до 22. тачке утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и пет гласова „против“ предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса по тачкама 23. и 24. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и пет гласова „против“ предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса по тачкама 25. и 26. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и пет гласова „против“ предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио на гласање предлог за спајање претреса по тачкама 28. и 29. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и пет гласова „против“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада доставила је Скупштини Техничку исправку Предлога покрајинске скупштинске одлуке која је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размoтрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога поднео је Предраг Вулетић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици: Александар Оџић, Ђурађ Јакшић, Ненад Боровић и Мирослав Родић и Игор Мировић, председник Покрајинске владе.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.

Пре преласка на наредну тачку дневног реда, председавајући је констатовао да је Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланику у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику мр Светлани Бабић са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа „за“ Скупштина усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику мр Светлани Бабић са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“.

Председавајући је обавестио Скупштину да је председник Посланичке групе „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија“, у складу са чланом 38. став 2 и 4. Пословника о раду, обавестио председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик мр Светлана Бабић приступила Посланичкој групи „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија“.

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, констатовао је да је са 82 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.

Пошто је спојен претрес по тачкама 3-22. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2020-2024.ГОДИНЕ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА У СПРОВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 • ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

  и доставила их Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

  Посланик Ђурађ Јакшић у складу са чланом 90. став 4. Пословника о раду, предложио је да се, због спојеног претреса, продужи време излагања на српском језику са пет на десет минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе са десет на 15 минута. Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, констатовала је да Скупштина са осам гласова „за“ и 79 гласова „против“ предлог посланика Ђурађа Јакшића није усвојила.

  Покрајинска влада је доставила Скупштини и Техничку исправку Предлога покрајинске скупштинске о Буџету која је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа.

  На Предлог покрајинске скупштинске о Буџету амандмане су поднели: посланик Војислав Кулачанин (I-III), Александар Смиљанић (I-VI), Maрина Недељковић (I-VII) и Ђурађ Јакшић (I-VII).Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету.

  Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету, поднете амандмане, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину; предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде (тачке 5. до 12) и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства (тачке 13 до 22) претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке и одбије поднете амандмане.

  На седници Одбора за буџет и финансије, члан Одбора Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине издвојио мишљење које има право да образложи на седници Скупштине.

  Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. године претходно је размотрио и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

  Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

  Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

  Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане, претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је утврдио да су амандмани посланика правно могући, а да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

  Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

  Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану за 2021. годину поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

  Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

  Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области здравства поднео је проф. др Зоран Гојковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство.

  На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о Предлогу Буџета претрес се води у начелу и у појединостима.Председавајући је отворио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и јединствени претрес по тачкама 4-22 Дневног реда.

  Посланик Ђурађ Јакшић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, образложио је своје издвојено мишљење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету за 2021. годину које је констатовано у Извештају Одбора за буџет и финансије.

  У претресу су учествовали посланици: Бранислав Богарошки, др Имре Нађ, Жељка Милошевић, Ненад Боровић, Ласло Чикош, Наташа Лалић, Мирослав Бошковић, Ђурађ Јакшић, Предраг Гинцуљ, Немања Завишић, Александар Оџић, др Горан Латковић, Игор Стојков, Ладислав Томић, Наташа Златковић, Павел Сурови, Марина Недељковић, Мирослав Чеман, Миодраг Булајић, Рајка Вујовић, Александар Смиљанић, Милан Ђукић, Александар Зиројевић, Снежана Седлар, Стојанка Лекић и проф. др Зоран Гојковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

  Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес у начелу о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету и јединствени претрес по тачкама 4-22. и отворио претрес у појединостима о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.У претресу у појединостима су учествовали посланици: Ђурађ Јакшић, Марина Недељковић и Александар Смиљанић. Пошто више није било пријављених за реч председавајући је закључио претрес у појединостима.

  Посланици, Војислав Кулачанин, Александар Смиљанић, Марина Недељковић, Ђурађ Јакшић остали су при поднетим амандманима.

  Прешло се на изјашњавање о амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Војислава Кулачанина. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 81 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Војислава Кулачанина.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман V посланика Ђурађа Јакшића.

  Председавајући је ставио гласање Амандман V посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман V посланика Александра Смиљанића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман VII посланика Ђурађа Јакшића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман VI посланика Александра Смиљанића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман IV посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман III посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман IV посланика Александра Смиљанића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Марине Недељковић.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман I посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман I посланика Ђурађа Јакшића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман IV посланика Ђурађа Јакшића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман II посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Војислава Кулачанина.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман I посланика Војислава Кулачанина.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Марине Недељковић.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман VI посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Војислава Кулачанина.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против“ одбила Амандман II посланика Војислава Кулачанина.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман I посланика Александра Смиљанића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Александра Смиљанића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман II посланика Александра Смиљанића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман III посланика Ђурађа Јакшића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Александра Смиљанића.Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман III посланика Александра Смиљанића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман V посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Марине Недељковић. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 83 гласa „против&ldquo одбила Амандман VII посланика Марине Недељковић.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман II посланика Ђурађа Јакшића.

  Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића. Након гласања, констатовао је да Скупштина са четири гласа „за“ и 82 гласa „против“ одбила Амандман VI посланика Ђурађа Јакшића.

  Прешло се на изјашњавање о предлозима покрајинских скупштинских одлука.

  На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ и седам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина 83 гласа „за“ и пет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о дугорочном Програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020-2024. године, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о дугорочном Програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020-2024. године.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ и шест гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке o Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 85 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 85 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку o Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину .

  Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, на гласање. Након гласања, констатовао је да Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

  Пошто je спојен претрес по тачкама 23. и 24. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

  - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

  - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

  Покрајинска влада је утврдила предлоге одлука и доставила их Скупштини на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес.Пошто није било пријављених за реч, закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа“за“ и три гласа“против“Скупштина донела Одлуку о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

  Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа “за“ и три гласа “против“ Скупштина донела Одлуку о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

  Пошто смо спојили претрес по тачкама 25. и 26. Дневног реда, прелазимо на рад по тим тачкама.

  - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

  - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

  Покрајинска влада је утврдила предлоге одлука и доставила их Скупштини на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес.Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа “за“ и три гласа “против“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова.

  Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа “за“ и три гласа “против“ Скупштина донела Одлуку о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова.

  27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;

  Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу доставио је Скупштини Предлог кандидата за члана и заменика члана делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе, на разматрање и утврђивање.

  Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа “за“ и три гласа “против“ Скупштина утврдила Предлог кандидата за члана и заменика члана делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе.

  Пошто је спојен претрес по тачкама 28. и 29. Дневног реда, прешло се на рад по тим тачкама.

  - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

  - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

  Одбор за образовање и науку утврдио је предлоге одлука и доставио их Скупштини, на разматрање и доношење. Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, закључио је претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о престанку функције директора Педагошког завода Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа “за“ и три гласа “против“ Скупштина донела Одлуку о престанку функције директора Педагошког завода Војводине.

  Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа “за“ и три гласа “против“ Скупштина донела Одлуку о именовању директора Педагошког завода Војводине.

  30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

  Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

  Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлукe на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова “за“ Скупштина донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

  Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

  Марина Недељковић је поставила усмено два посланичка питања проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство.

  Председавајући је закључио Пету седницу Скупштине АП Војводине у 16,10 часова.

  На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.