Saziv 2020-2024
Broj sednice: 6
Datum održavanja: 25. 02. 2021.

Na osnovu čl. 78. i 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.:60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

ŠESTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 25. februara 2021. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANjA, STUDENTSKOG STANDARDA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA ZA PERIOD 2021-2030.GODINE;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REVITALIZACIJE KANALA BEGEJ;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA „VRŠAČKE PLANINE“;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PODSISTEM ZA NAVODNjAVANjE „TELEČKA“ SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU NASIPA KOD NASELjA KUPINOVO SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;
 9. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
 10. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2019. GODINU;
 11. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2019. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI).

 

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa Pete sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 17. decembra 2020. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 17. februar 2021. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)