Saziv 2020-2024
Broj sednice: 20
Datum održavanja: 22. 12. 2022.

S A Z I V A M

20. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 22. decembra 2022. godine (četvrtak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE SEKUNDARNIH OSTEOPOROTSKIH PRELOMA STARIJIH OSOBA NAKON PRVOG PRELOMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2020 - 2024. GODINE;

20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VRŠAČKE PLANINE”;

22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O  ZADUŽIVANjU KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

23. PREDLOG SPORAZUMA O USPOSTAVLjANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU PROVINCIJE ŠANDONG (NARODNA REPUBLIKA KINA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);

24. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

25. PREDLOG ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA OD ZNAČAJA ZA OSNIVANjE, ORGANIZOVANjE I RAD USTANOVE KULTURE NARODNO POZORIŠTE SUBOTICA – NARODNO POZORIŠTE SUBATICA  – NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA – NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA;

26. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2021. DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 19. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koja  je održana 22. novembra 2022. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István