Saziv 2020-2024
Broj sednice: 22
Datum održavanja: 19. 04. 2023.
Zapisnik

ZAPISNIK

Sa 22. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 19. aprila 2023. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik, Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 106 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: Aleksandar Đurđev, Maja Đikanović, Željko Malušić, Milan Garašević, Vladislav Živanović, Suzana Pronić, Vojislav Kulačanin, Goran Ivančević, Branislav Bogaroški, Miroslav Čeman, Nenad Čanak, Stanislava Hrnjak, Nada Milanović i Ivana Rosić.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 99 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 21. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 23. februara 2023. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 87 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, usvojila Zapisnik sa 21. sednice.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 22. sednice Skupštine na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila sledeći: 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PLANA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 2023-2030. GODINE;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZA ZAŠTITU ŽENA OD NASILjA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2023. DO 2026. GODINE;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU NASIPA KOD NASELjA KUPINOVO SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „BEGEČKA JAMA“;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E 70, DEONICA PANČEVO-VRŠAC-GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (VATIN);

8. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

9. IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2022. GODINU.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predložio spajanje pretresa po tačkama 3. i 4. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila. 

Predsedavajući je, u skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predložio spajanje pretresa po tačkama 5.do 7. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po tačkama utvrđenog dnevnog reda.

1. tačka dnevnog reda PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PLANA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 2023-2030. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2023-2030. godine i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili: Odbor za budžet i finansije, Odbor za poljoprivredu, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za obrazovanje i nauku, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za privredu, Odbor za omladinu i sport i Odbor za nacionalnu ravnopravnost. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Član Odbora za budžet i finansije, Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Pokrajinski sekretar je u svom uvodnom izlaganju naveo da u samom tekstu Plana postoji tehnička greška, jer je analiza stanja rađena 2020. godine i u tom trenutku smo imali samo jedan gasovod, preko Mađarske, ali da je  u međuvremenu,  otvoren i gasovod preko Bugarske, te je potrebno dodati tu rečenicu u Plan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, koji je obrazložio izdvojeno mišljenje, Saša Šućurović, dr Imre Nađ, Dmitar Stanišić, kao predstavnici poslaničkih grupa i poslanici Đurađ Jakšić, Ištvan Pastor, dr Marina Nedeljković, Snežana Sedlar, Aleksandar Smiljanić, Pavel Surovi, Dejan Vuković, Nenad Borović, Ladislav Tomić, Nemanja Zavišić, dr Goran Puzić i Miodrag Bulajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 86 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2023-2030. godine.

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZA ZAŠTITU ŽENA OD NASILjA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2023. DO 2026. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili: Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Laslo Čikoš, Stojanka Lekić, kao predstavnici poslaničkih grupa i poslanici Đurađ Jakšić, Rajka Vujović i prof. dr Branislav Ristivojević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 3. i 4. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU NASIPA KOD NASELjA KUPINOVO SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „BEGEČKA JAMA“ na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, kao predstavnik poslaničke grupe, dr Ružica Igić, Đurađ Jakšić, Aleksandar Mandić i Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“.

Pošto smo spojili pretres po tačkama od 5. do 7. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“;

PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E70, DEONICA PANČEVO-VRŠAC-GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (VATIN) na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Tatjana Nikolić, Gizela Crkvenjakov i Aleksandar Mandić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E70, deonica Pančevo-Vršac-granični prelaz sa Rumunijom (Vatin).

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E70, deonica Pančevo-Vršac-granični prelaz sa Rumunijom (Vatin).

8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Predlogom zaključka, na razmatranje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio je Skupštini da razmotri Izveštaj i donese Zaključak.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključka povodom Izveštaja o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ donela Zaključak povodom Izveštaja o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2022. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine Izveštaj o radu i poslovanju za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu i poslovanju za 2022. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Latinka Vasiljković, kao predstavnik poslaničke grupe i poslanik Rajka Vujović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2022. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“ i tri glasa „protiv“ usvojila Izveštaj o radu i poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2022. godinu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio Skupštinu da je poslanik dr Marina Nedeljković, na 21. sednici Skupštine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen , uz napomenu da je Odgovor samo na prvi deo dopunskog poslaničkog pitanja.

Poslanik dr Marina Nedeljković nije želela da prokomentariše odgovor. 

Prešlo se na postavljanje novih poslaničkih pitanja.

Poslanik dr Marina Nedeljković postavila je tri pitanja predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću i po jedno pitanje sledećim pokrajinskim sekretarima:

- Dragani Milošević, pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;

- prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo i

- Predragu Vuletiću, pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 22. sednicu Skupštine u 14.14 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.