Saziv 2020-2024
Broj sednice: 25
Datum održavanja: 29. 08. 2023.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

S A Z I V A M

25. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 29. avgusta 2023. godine (utorak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

4.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

5.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

6.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

7.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU;

8.INFORMACIJA O PREDUZETIM MERAMA RADI UTVRĐIVANjA STANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI DECE I UČENIKA  SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

9.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2023-2025.;

10.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OBEDSKA BARA“;

11.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSKOM (BAČKI BREG) – SOMBOR – KULA – VRBAS – SRBOBRAN – BEČEJ – KIKINDA – GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAKOVO);

12.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“;

13.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „MRTVAJE GORNjEG POTISJA“;

14.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA“;

15.IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2023. GODINE;

16.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2022. GODINU.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 24. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je održana 22. juna 2023. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István