Сазив 2008-2012
Број седнице: 14
Датум одржавања: 07. 11. 2009.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
14. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 07.новембра 2009. године (субота),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА У АП ВОЈВОДИНИ,
  2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

У прилогу Вам достављамо записник са 13. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 15. октобра 2009. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 29. октобар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор