Сазив 2008-2012
Број седнице: 15
Датум одржавања: 02. 12. 2009.

На основу члана 79. став 2. и 4. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
15. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 02. децембра 2009. године (среда),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 12.12.2006. ДО 10.11.2009.ГОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 14. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 07. новембра 2009. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 23. новембар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор