Saziv 2008-2012
Broj sednice: 16
Datum održavanja: 09. 12. 2009.
Zapisnik

16. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 09. decembra 2009. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 12,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Branimir Mitrović i Siniša Lazić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 103 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Dr Biro Ištvan, dr Branislav Bojić, Milan Đukić, Jovica Zarkula, Nenad Ivanišević, Goran Ješić, Vlatko Jovićević, Arsenije Katanić, Blagoje Krajinović, Živko Marković, Jelena Milinić, Ljuban Panić, Pelt Ilona, dr Branislav Popov, Saša Todorović, Bratislav Tomić i Milan Ćuk.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika Skupštine, u skladu sa članom 82. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, sednici prisustvuje i dr Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 16. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 15. sednice Skupštine, održane 02. decembra 2009. godine dostavljen je poslanicima 03.decembra 2009.godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 15. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" usvojila zapisnik sa 15. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 16. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predstavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 19 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za", 23 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 16. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 66 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 16. sednicu Skupštine.

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI VODOSNABDEVANjA I ZAŠTITE VODA U AP VOJVODINI,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD I IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:
  • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,
 7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:
  • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 22 glasa "protiv" utvrdila dnevni red 16. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta, a izlaganje predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa na 10 minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine obavestio je poslanike da se 10.decembra 2009.godine očekuje da Skupštini bude dostavljen Predlog odluke o budžetu AP Vojvodine za 2010 godinu, te da se materijal neće slati poslanicima poštom, već će biti podeljen na sednici Skupštine 14. decembra 2009.godine. Takođe, predsednik je obavestio poslanike da, ukoliko žele ranije da preuzmu materijal, mogu to da učine 11.decembra 2009.godine u pisarnici Skupštine AP Vojvodine.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI VODOSNABDEVANjA I ZAŠTITE VODA U AP VOJVODINI,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Strategiji vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu, Odbor za budžet i finansije, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof.dr Dragoslav Petrović.

Poslanicima se obratio i dr Oliver Dulić, republički ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Lazar Marjanski, dr Tot Tivadar, Lazar Čavić, dr Živorad Smiljanić, Marija Radojčić, Svetozar Bukvić, Branko Gajin, prof.dr Svetlana Lukić-Petrović, Milan Zvekić, mr Tomislav Bogunović, Saša Santovac, Goran Tajdić, Nenad Borović, Dragana Latovljev, Marijana Četojević, Seleši Đenđi, Rajko Mrđa, Suzana Brkić, mr Feher Laslo i Sombati mr Zoltan.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o Strategiji vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini.


2. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podnela je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Dušanka Sremački.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Stojan Tintor, predsednik Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Milivoje Petrović, dr Tot Tivadar i dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD I IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i imenovanju člana i zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i imenovanju člana i zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici 08. decembra 2009. godine utvrdio je Predloge odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je predložio da se o Predlozima odluka vodi zajednički pretres.Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" usvojila predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je predložio da se o svim Predlozima odluka obavi jedinstveno glasanje. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila predlog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predloge odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i osam glasova "protiv" donela Odluke o razrešenju članova Saveta:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici 08. decembra 2009. godine utvrdio je Predloge odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je predložio da se o Predlozima odluka vodi zajednički pretres.Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je predložio da se o svim Predlozima odluka obavi jedinstveno glasanje. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" usvojila predlog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predloge odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluke o imenovanju članova Saveta:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 15,47 časova.