Сазив 2008-2012
Број седнице: 18
Датум одржавања: 14. 12. 2009.

На основу члана 79. став 2. и 4. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
18. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 14. децембра 2009. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 12,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 14. децембар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор