Сазив 2008-2012
Број седнице: 19
Датум одржавања: 18. 12. 2009.

На основу члана 79. став 2. и 4. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
19. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 18. децембра 2009. године (петак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2004-2009.ГОДИНЕ,
  3. ИНФОРМАЦИЈА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ПОДУНАВСКИХ ГРАДОВА И РЕГИОНА НА IV ЕВРОПСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У БУДИМПЕШТИ.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 09. децембар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор