Сазив 2008-2012
Број седнице: 1
Датум одржавања: 16. 07. 2008.

На основу члана 6. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/02, 29/04 и 4/08),

С А З И В А М 
ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 16. јула 2008. године (среда)
у Великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

Сагласно члану 7. Пословника Скупштине АП Војводине на првој седници Скупштине, верификују се мандати изабраних посланика, бира се председник Скупштине АП Војводине, потпредседници Скупштине АП Војводине, председници и чланови одбора- радних тела Скупштине АП Војводине и именује се секретар Скупштине АП Војводине.

Уз сазив за седницу доставља Вам се Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 11. мај 2008. године.

Молим посланике да понесу Уверење о избору за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (посланику изабраном по већинском изборном систему уверење издаје општинска, односно градска изборна комисија изборне јединице, а посланику изабраном по пропорционалном изборном систему уверење издаје Покрајинска изборна комисија), како би се на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије и уверења о избору посланика, извршила верификација мандата посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Посланици стичу права и дужности даном верификације мандата.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број:06-48/08

Нови Сад, 19. јун 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш