Сазив 2008-2012
Број седнице: 20
Датум одржавања: 16. 02. 2010.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
20. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 16. фебруара 2010. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ-МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА,
  3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ.

У прилогу Вам достављамо записник са 19. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 18. децембра 2009. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 05. фебруара 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор