Сазив 2008-2012
Број седнице: 23
Датум одржавања: 17. 06. 2010.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
23. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 17. јуна 2010. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2009. ГОДИНУ,
  5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ,
  6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2008. И 2009. ГОДИНУ,
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
  8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ЗА 2009. ГОДИНУ,
  9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2009. ГОДИНУ,
  10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записник са 22. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 17. маја 2010. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 04. јун 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор