Сазив 2008-2012
Број седнице: 24
Датум одржавања: 11. 10. 2010.
Записник

24. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 11.октобра 2010. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић, Бранимир Митровић и доц. др Бранислава Белић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Боре Кутић, Саша Тодоровић и др Ненад Лемајић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је седница која је сазвана за 29.септембар померена за 11.октобар због ванредних обавеза председника Скупштине и чланова Покрајинске владе, као и да би Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2010.годину био разматран у редовној процедури.

Председавајући је обавестио посланике да је Јован Погуберовић, посланик у Скупштини АП Војводине, преминуо 30.августа 2010. године, и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом колеги.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Јовану Погуберовићу 30. августа 2010. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да ће се одлука о престанку мандата посланика у Скупштини АП Војводине доставити Покрајинској изборној комисији ради додељивања мандата новом посланику са Изборне листе "Социјалистичка партија Србије (СПС)-Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)"-Душан Бајатовић.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 24. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 23. седнице Скупштине, која је одржана 17. јуна 2010. године достављен је посланицима уз сазив за 24. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 23. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" усвојила записник са 23. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланика на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова "за" усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланицима Мијалковић Жаклини, Симовић Страхињи, Сремчић Предрагу и Унгур Данијелу, са Изборне листе "За европску Војводину", Демократска странка-Г17 Плус, Борис Тадић и Фејстамер Роберту, са Изборне листе "MAGYAR KOALICIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN, МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР".

Посланичка група "За европску Војводину" обавестила је председника Скупштине да је за председника посланичке групе "За европску Војводину" изабран посланик Борислав Новаковић.

Председник посланичке групе Г17+ обавестио је председника Скупштине да је посланица Јадранка Бељан-Балабан приступила тој посланичкој групи.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, у складу са чланом 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, констатовао је да је заменици Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета Марији Кордић истекао мандат, о чему је обавестио Скупштину, на основу чега Скупштина доноси Одлуку о престанку мандата.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда је достављен посланицима уз сазив за 24. седницу.

Председавајући је замолио посланике за мало стрпљења и концентрацију приликом заседања, с обзиром да се од 24. седнице први пут примењује нови Пословник Скупштине АП Војводине који је Скупштина донела на седници одржаној 17.јуна 2010.године.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Група посланика у Скупштини АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Избор Покрајинског омбудсмана.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 23 гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за безбедност предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 24.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Oдлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Г17 Плус предложила је, на основу члана 86.став 2.и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и три гласа "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 91 гласом "против" и шест "уздржаних" гласова предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 24. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и 24 гласа "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010.ГОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,
 4. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАЛА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА НА ВЛАДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2009.ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Пошто су се стекли услови да се примени члан 94.Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је подсетио посланике да имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,

Група посланика је, на основу члана 5. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману доставила Скупштини Предлог за избор Анико Мушкиња Хајнрих за Покрајинског омбудсмана.

Представник предлагача посланик Борислав Новаковић додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Борко Илић и Игор Мировић.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 41. став 2. тачка 3. Статута АП Војводине и члана 5. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, Скупштина бира омбудсмана двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог за избор Покрајинског омбудсмана на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" и 25 гласова "против" изабрала Анико Мушкиња Хајнрих за Покрајинског омбудсмана.

На основу члана 46. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, Покрајински омбудсман положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Покрајинском омбудсману у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео јој успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010.ГОДИНЕ,

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину у периоду јануар-јун 2010. године на разматрање.

Извештај о извршењу буџета претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о извршењу буџета.

Уводно излагање поводом Извештаја поднео је мр Јовица Ђукић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић, др Тот Тивадар, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Милан Ћук, Милорад Мирчић, Рајко Мрђа, Миленко Германац, Драгана Латовљев, Милорад Бојин, Милан Ђукић, Лазар Марјански, Ненад Боровић, проф.др Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и технолошки развој, Новка Мојић, покрајински секретар за социјалну политику и демографију и Радослав Стриковић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.

Председавајући је ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и 17 гласова "против" усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину у периоду јануар-јун 2010. године.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Радисав Јекић, Никола Лалић, Стојан Тинтор, Сузана Бркић, Миленко Германац, Горан Тајдић, Ароксалаши Тибор, Милорад Бојин, поднели су амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила амандмане посланика.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане посланика претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је мр Јовица Ђукић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић и Борко Илић.

Посланик Саша Сантовац је захтевао да се утврди кворум за даљи рад на седници Скупштине, након чега је председавајућа, пошто није било довољно присутних посланика, одредила паузу у трајању од 14,40 до 15,55.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 61 посланик.

Председавајући је, такође, обавестио посланике да су посланици Тихомир Нежић, Жаклина Мијалковић, Страхиња Симовић, Предраг Сремчић и Данијел Унгур приступили посланичкој групи "За европску Војводину", а да је посланик Роберт Фејстамер приступио посланичкој групи "Мађарска коалиција".

У наставку претреса у начелу учествовали су посланици: проф.др Ненад Вуњак, Александар Радоњић, др Живорад Смиљанић, Саша Сантовац, Ана Новковић, Горан Тајдић, Дане Прибић, Милан Ћук, Миливој Вребалов и Лазар Марјански.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

Председавајући је подсетио посланике да је на члан 8. Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднето 25 амандмана.

Поднете амандмане образложили су посланици: Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Радослав Јекић, Никола Лалић, Сузана Бркић, Миленко Германац, Горан Тајдић, Ароксалаши Тибор и Милорад Бојин.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 72 гласа "против" није приватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Рајка Мрђе. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 74 гласа "против" није приватила Амандман V посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XIV посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Бранислава Ивановића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Лазара Чавића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман VII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Миленка Германца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XVII посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Драгане Латовљев. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман II посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Радисава Јекића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман XI посланика Радисава Јекића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за", 76 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман IX посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман XIII посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVIII посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман XVIII посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIX посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XIX посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XX посланика Горана Тајдића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман XX посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXI посланика Рајка Мрђе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман XXI посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXII посланика Миленка Германца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман XXII посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIII посланика Лазара Чавића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XXIII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIV посланика Ароксалаши Тибора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XXIV посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXV посланика Милорада Бојина. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XXV посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за", 71 гласом "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XVI посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман VIII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за", 76 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XV посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Николе Лалића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман XII посланика Николе Лалића.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 41. став 3. Статута АП Војводине, а у вези члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине, Скупштина о доношењу ребаланса буџета одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину.


3. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,

Покрајински омбудсман је, дана 25.јуна 2010.године, на основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману поднео Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Предлог за реизбор Марије Кордић за заменика Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, Скупштина бира заменике већином гласова укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета изабере Марија Кордић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 15 гласова "против" за заменика Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета изабрала Марију Кордић.

На основу члана 46. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, заменица Покрајинског омбудсмана положила је заклетву пред Скупштином.

Председавајући је честитао новоизабраној заменици Покрајинског омбудсмана и пожелео јој успешан рад.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАЛА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА НА ВЛАДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор за прописе је указао на правно-техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке, коју је прихватио представник предлагача, и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Милорад Ђурић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик др Тот Тивадар.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 12 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2009.ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад доставио је Скупштини Одлуку о расподели нето добити за 2009.годину ради давања сагласности.

Одлука о расподели нето добити за 2009.годину је достављена Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку о расподели нето добити за 2009.годину и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Чавић, председник Одбора за пољопривреду, Саша Сантовац и Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 12 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2009.годину Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


6. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Управни одбор Фонда за развој АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ради давања сагласности.

Одлука о изменама и допунама Статута Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине достављена је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку о давању сагласности у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 11 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Посланичка група Г17 Плус доставила је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председник посланичке групе "Мађарска коалиција" др Тот Тивадар и председник посланичке групе "За европску Војводину" Борислав Новаковић предложили су допуну Предлога одлуке.

Председавајући је ставио Предлог одлуке са допунама на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


Посланичко питање између две седнице у писаном облику поставио је посланик Благоје Крајиновић.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,52 часова.