Сазив 2008-2012
Број седнице: 25
Датум одржавања: 25. 11. 2010.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
25. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 25. новембра 2010. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2010.ГОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА,
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2010-2014.ГОДИНЕ,
  4. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2009.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ).

У прилогу Вам достављамо записник са 24. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 11.октобра 2010. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 15. новембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор