Saziv 2008-2012
Broj sednice: 25
Datum održavanja: 25. 11. 2010.

Na osnovu člana 79. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
25. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 25. novembra 2010. godine (četvrtak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU U PERIODU JANUAR- SEPTEMBAR 2010.GODINE,
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU VOJVOĐANSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA,
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI ZA PERIOD 2010-2014.GODINE,
  4. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2009.GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI).

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 24. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 11.oktobra 2010. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 15. novembar 2010. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor